Výměny matek - proč?

Článek je určen pro začínající a méně zkušené včelaře

Kvalitní matka, dobrý zdravotní stav včelstva a správná činnost včelaře při ošetřování včel v průběhu roku je základ dobrých výsledků.

Každé včelstvo musí mít svou matku, která je takovým řídicím centrem ve včelstvu. Chování celého včelstva vždy ovlivňuje matka. V knize Včelařství Vladimír Veselý a kolektiv je uvedeno, že matka měří 20 až 25 mm a její váha je 180 až 260 mg a za 24 hodin dokáže položit až 1500 vajíček.

 • queen-bee

Trochu historie

V minulosti se rozchovávaly matky zejména z rojů, rojových matečníků a také z tichých výměn. Na území dnešních Čech převládaly matky černé německé včely a postupně na východ převládala vlašská, balkánská včela. Importem včel docházelo ke vzájemnému nekontrolovatelnému křížení těchto linií včel s negativním dopadem. Projevilo se to zejména v malých výnosech medu, agresivitě a neovládatelností k zamezení vyrojení včel. Ještě v polovině minulého století můžeme najít záznamy o výnosech medu ze včelstva maximálně do 20 kg. Mezi tím se k nám importovala včela kraňská z Rakouska známá pod názvem Sklenár 47, u které už tehdy bylo docíleno mnohem lepších výsledků.

Postupně proběhlo mnoho srovnávacích pokusů, na kterých se podílel náš světově uznávaný odborník ing. Vladimír Veselý se svým kolektivem. Jednoznačně bylo prokázáno, že se včelou kraňskou lze docílit mnohem lepších výsledků. V sedmdesátých letech byl vyhlášen program silného překřížení místních včel výměnou za včelu kraňskou. Také tyto začátky nebyly jednoduché a mnoho včelařů se k tomuto programu stavělo velice kriticky slovy ?co nám ten výzkumak vnucuje, naše včela je ta nejlepší, atd.?

Za poměrně krátkou dobu se ukázaly přednosti programu chovu včely kraňské. Postupně bylo docíleno mnohem větších výnosů. Včela kraňská má poměrně rychlý jarní rozvoj a pro svou délku sosáku dokáže využívat lépe veškerou snůšku. Pro potřeby včelařů v ČR se tyto matky množí v chovech. Tyto chovy odebírají kvalitní inseminované matky z Výzkumného ústavu a dalších pracovišť, které provádějí inseminaci.

 

Vyšší - šlechtitelské chovy

V České republice v roce 2006 pracovalo 75 těchto chovů a bylo v těchto chovech vychováno 32490 autochtonních matek. Nezjištěný počet těchto matek bylo také vychováno u některých včelařů, kteří odebírají inseminované matky. Seznam všech chovů je uveden v časopise Včelařství č. 5/2007 v příloze.

Každá inseminovaná matka má svou evidenční plemennou kartu a chovy musí provádět každý rok vyhodnocení těchto matek a jejích dcer, které mají na svých včelnicích.

Hodnotí se :

 • výnos medu na včelstvo v kg
 • průměr stanoviště v kg
 • mírnost
 • sezení na plástech
 • rojivost
 • jarní rozvoj
 • stavba díla
 • čistící chování včel

Pro kontrolu čistoty plemenného materiálů má výzkumný ústav zpracovanou špičkovou metodu morfometrický rozbor.

Evidence matek v chovech

 

Všechny chovy vedou matriční knihu odchovaných matek a každá matka má svůj evidenční lístek (dále včelařství č. 5/2007 článek ?Než si objednám matku z vyššího chovu?.)

 

Jakých chyb se včelaři dopouští

Především je to ve výměně matek u nosematických včelstev. Nosematóza je celoroční onemocnění, které se nedá přímo léčit, ale jenom tlumit. Tlumit lze kyselinou mravenčí ? formidolem a nejlepší lék mají přímo včely ve svých voskových žlázách, ale škodou je, že ne všichni včelaří to využívají v obměně díla. Výměna matky u nosematického včelstva je zbytečnou investici.

Chovy zasílají matky poštou, která je schopná doručit zásilku do druhého dne. Není nutné v den doručení tuto matku přidávat okamžitě včelám. Postačí kapička vody do transportní klícky a matku můžeme přidat až za další dny, ale vždy bez doprovodu včel. Jsou i včelaří, kteří doručenou matku i s doprovodem včel vloží do některého včelstva. Při takové manipulaci je velké nebezpečí, že těch pár včel přímo v klícce zaútočí na vlastní matku.

Matku nesmíme uchopit za zadečkovou část. Mohlo by dojít k poškození vaječníků. Doprovodné včely by se měly utratit. Obavy ze zavlečení moru včelího plodu z některého chovu jsou naprosto zbytečné. Chovy mají certifikát na přítomnost původce moru včelího plodu Paenibacillus larvae. Navíc zatím v žádném chovu nebylo zjištěno ohnisko moru včelího plodu.

Nelze dnešní včely chovat způsobem jak to dělali naší předci. Dnešní včely mají zcela jiné vlastností, než tomu bylo v polovině minulého století. Potřebují mnohem vetší úlové prostory, abychom dokázali využit všechny jejích vlastnosti a také vyžadují trochu jiný způsob ošetřování v průběhu roku.

Přidávat včelám matku v srpnu a nebo i později po zjištění, že včelstvo je dlouhodobě bezmatečné je takřka zbytečné, i když je tam dostatek včel. Tyto včely nám v průběhu září uhynou a nová matka bude zimovat pouze s hrstkou včel. Navíc je tam velká pravděpodobnost, že ve včelstvu už budou včely trubčice.

 

Jsou včely bez matky a nebo ne ?

Lze to poznat tím způsobem, že se na pohled včely třesou, jsou hlučné, nejsou tam vajíčka a staví matečníky na otevřeném plodu. Když už tam plod není, můžeme provést tzv. plodovou zkoušku a to tím způsobem, že včelstvu vložíme rámek s otevřeným plodem, nejlépe rámek ve kterým jsou ještě vajíčka. Za několik dnů provedeme kontrolu a když zjistíme, že včely staví matečníky na plodu, včely jsou bez matky. Jsou-li ve včelstvu včely trubčice, ty už nemají moc zájem stavět matečníky na otevřeným plodu. Takové včelstvo je nejlépe zrušit.

 

Jak měnit matku ?

Je mnoha způsobů jakým lze matku ve včelstvu vyměnit. Matky lze měnit od včasného jara až do pozdního podzimu. Každé období má své podmínky pro přejetí matky, ale žádný způsob nelze považovat za zcela jistý pro přijetí matky ve včelstvu. Včelstvo tvoří několik tisíc jedinců a stačí jediná včela, která může napadnout a zabit matku.

Několik zásad:

 • pokud není snůška a dobré včelstvo trochu pokrmit,
 • včely musí mít co největší kontakt s matkou, která je v klíce. Tu krmí a odebírají od ní poznávací feromon,
 • klícka by měla být uzavřena a až zjistíme za dva až tři dny, že včely kolem klícky staví dílo, je to pro nás signál, že mají zájem o matku a odstraníme uzávěr a přes medocukrové těsto necháme matku odejít z přidávací klícky,
 • včelstvo nesmíme žádným způsobem rušit a neprovádět žádné kontroly nejméně týden.

 

Foto: internet

 

  

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů