Včelaři se bouří proti nízkým cenám medu

Pod titulkem" Včelaři se bouří" přišel do sídla Agrární komory České republice v Praze dopis představitele základní organizace Českého svazu včelařů Františka Ondráška z Velešína. Jelikož se nářek nad nízkou výkupní cenou u medu netýká zdaleka jen této regionální organizace, ale všech včelařů, bylo osloveno hned několik odborníků, kteří mohou ve věci poradit, ale i pomoci.

"To tu ještě nebylo, výkupní cena českého kvalitního medu u velkoodběratelů je stejná jako nákupní cena cukru pro včelaře," hned na úvod dopisu lamentuje František Ondrášek. Menších chovatelů včel, kteří svůj produkt spotřebují pro vlastní potřebu, se tento problém příliš netýká. O zhruba polovinu produkce medu se však starají včelaři s větším počtem včelstev. Především těch se týká současná, velmi nízká výkupní cena medu. Došlo to tak daleko, že většina z nich tvrdí, že přestanou včelařit a raději svá včelstva spálí. Všichni víme, jak by asi vypadal obraz naší krajiny v nejbližších letech," pokračují slova včelaře z Velešína.

"Stát sice přislíbil určité dotace pro včelaře, ale ty se týkají především osvěty a směřují spíše ke zvýšení počtu včelařů a jejich materiálnímu zázemí. Kde je však motivace pro ty, kteří mají větší počet včelstev a starají se tím o opylení kulturních, průmyslových a ostatních plodin?"

"Všichni víme, že v našich obchodech se kilogram medu prodává přibližně za 120,- Kč a rovněž by každý spotřebitel měl vědět, že to je pravděpodobně produkt z hodně vzdáleného východu. Náš český med údajně putuje směrem na západ, kde se prodává až za 9 eur/kg," dává informaci o cenách doma i ve světě František Ondrášek. "V posledních letech se naši včelaři vyrovnali s řadou problémů. Často jim pomohl i stát, ale problém s výkupní cenou medu je pro většinu z nich likvidační," končí dopis František Ondrášek.

Podpora příliš nepomůže

Místopředseda Českého svazu včelařů Robert Šmied problémy kolem medu upřesnil. Především podle něj platí, že nákupní cena u medu je velmi nízká a pohybuje se mezi 27,- až 32,- korunami za kilogram. Cukr, který včelstvům nahrazuje odebraný med, skutečně včelaři nakupují jen třeba o sedm nebo deset korun levněji, než kolik dostanou za výsledný produkt. O výdělku, natož o zbohatnutí, není u včelařů, kteří realizují výsledek své práce prostřednictvím velkoobchodníků a zpracovatelů, ani řeči.

"Proto se počítá s prioritou tohoto užitečného hobby: Ministerstvo zemědělství ČR rozdělí ročně celkem 80 milionů korun mezi zhruba 50 tisíc včelařů. Na včelstvo to bylo v minulém roce 144 korun a včelstev je v České republice celkem asi 550 tisíc. Stačí si vynásobit včelstva korunami a je z toho patrné, že už na další podpory a příspěvky nezbývá.

Od letošního roku je možné využít další podporu v celkové výši 30 milionů Kč. Z ní hradí 15 milionů korun Evropská unie. Přispívá na program zlepšení výroby včelích produktů a jejich uvedení na trh. "Vloni maďarští včelaři protestovali v Evropské unii proti nízkým nákupním cenám a jejich cestu do Bruselu, několik autobusů, sponzorovali obchodníci. U nás takový případ, aby obchodníci měli zájem podpořit producenty medu, není znám. Český svaz včelařů proto vypracoval podklad pro pozici ČR k jednání Rady Evropy, která na žádost Maďarska, Francie a za podpory České republiky projednávala v dubnu tohoto roku požadavek na změnu směrnice č. 110/2001, o medu," sdělil Robert Šmied.

Včelíny dominantou malebné krajiny

Tržní prostředí staví mantinely, ale nelze vše přesto brát jen z pohledu ekonomiky. Nad tím se zamýšlel prezident Agrární komory ČR Jan Veleba, který problém možného úbytku včelařů v republice bere velmi vážně. Zamýšlel se i nad tradicí včelařství a v úvahách se dostal až do 17. století. Vyjadřoval se i ke specifičnosti tohoto oboru a jeho úzké návaznosti na zemědělství. "Jsme velmi důležitými partnery a často přistavená včelstva k nějakému porostu nebo v sadech mohou podstatně ovlivnit úrodu pěstované plodiny. Velice si proto vážím práce včelařů a hodnotím toto hobby jako velmi ušlechtilé. Vedle produkce medu včelaři dbají i o vzhled krajiny a udržují její kulturní ráz. Nedovedu si představit, že bych měl postrádat malebnost české a moravské krajiny, doplněnou o barevnost včelínů. Tyto barevné domečky často zkrášlují horizont krajiny pod lesem, u luk a dotvářejí tak hezký vzhled venkova. Agrární komora chce včelařům pomáhat a i nyní budeme tento problém řešit," uvedl prezident Jan Veleba.

Stopy léčiv nejsou přípustné

Mimo jiné se Agrární komora ČR bude zajímat o dovozy laciných, nepříliš kvalitních medů z asijských a jihoamerických zemí. Opakovaně se totiž prokázalo, že v minulosti byly v dováženém medu stopy antibiotik. Zatímco u nás se mor včelího plodu likvidoval spálením včelstev, kupříkladu v Číně se včelstva přeléčila a stopy léčiv, antibiotik, potom byla v medu. Takový med přicházel do České republiky za 20 korun za kilogram a obchodníci jej často smíchali s tuzemským. Problém tak naoko zlikvidovali takzvaným "naředěním", a to je špatné, soudí Jan Veleba.

Poznámky a doporučení

Názor ke špatné ekonomické situaci včelařů vyslovil poslanec a stínový ministr za ODS Jiří Papež. Poté, co ho včelaři o problému podrobně informovali, přislíbil jim pomoc. "Včela je v české krajině nenahraditelná a její role stejně jako role včelařů je nesmírně důležitá. Pokud chceme mít krásnou krajinu a pěstovat rostliny jakéhokoli druhu, musí včela v české krajině zůstat a sehrávat svou roli," dal k dobru svůj filozofický názor Jiří Papež, v němž se shoduje s Janem Velebou.

"O problému s dovozem levného medu ze zahraničí jsem byl již dříve informován a nejen na půdě Parlamentu ČR byla vedena v této věci jednání. Domnívám se, že větší informovanost o světových cenách a trendech by prospěla i samotným včelařům. Ukazuje se, že zřejmě státní podpora včelařství, která každoročně dosahuje více než 80 milionů korun, plní svůj účel jen částečně a je na včelařích i politicích, aby společně hledali co nejefektivnější způsob pomoci," řekl k ekonomice tohoto podnikání Jiří Papež.

"Krátkodobým řešením může být státní intervence formou výkupu medu, ale to není řešení pro budoucnost. Druhým řešením by měla být společná snaha o určitou ochranu evropského trhu, kterou ale musí zavést evropské orgány. Včelaři, vyražte do Bruselu," nabádá včelaře poslanec. "Podstatná změna by měla nastat v prodeji medu a jeho lepší organizaci, jen tak bude možné v budoucím období dosahovat lepších cen. Samotní včelaři prodejem ze dvora sráží cenu tuzemského medu, a to k vlastní škodě. Měli by usilovat o podporu z programů rozvoje venkova, které se připravují v celé EU na plánovací období 2007 až 2013," doporučil na závěr Jiří Papež.

Diskuse by neměla zůstat na mrtvém bodě, Agrární komora ČR spolu s poslanci hodlá včelařství účinně podpořit. O tom svědčí již první kroky a další slíbená jednání.

Zdroj: časopis Zemědělec

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů