K zamyšlení - jak dál

Do včelařského roku 2005 jsme všichni vstupovali s obavou nad cenami medu, které po zveřejnění dovozu medu z Činy ke konci roku 2004 klesly až cca na 40,- Kč.

Obavy se potvrdily a ceny medu v roce 2005 klesly až na méně než 30,- Kč v roce 2005 a došlo také takřka k zániku konkurenčního prostředí v ČR pro výkup medu. Na těchto stránkách Včelařských novin výkupci medu upozorňovali na světové ceny medu. O těchto cenách včelaři měli pochybnosti a snad českou ekonomiku včelaření nikdo nechce srovnávat s dovozní cenou medu z Číny, která je 22,44 Kč/kg. (Prodal by v Německu nebo Francii med včelař za tuto cenu?)

Před časem jsem na těchto stránkách zveřejnil část svého znaleckého posudku, který jsem zpracovával pro soud. Dostal jsem na něj řadu odpovědí a různých připomínek, jakým způsobem lze snížit náklady na výrobu medu. Ti co jste na to reagovali záporně, sedněte si a zkuste si vše propočítat. Pokud se dostanete s výrobou pod 40,- Kč za jeden kilogram, budete dobří včelaři, ale nezapomeňte si hodnotit také svou odbornou práci. Na to, aby náklady na výrobu medu byly pod tuto cenu, potřebujeme techniku, která je běžná ve světě na včelařských farmách.

Průměrný věk včelařů v ČR je v současné době velice vysoký. Mladých včelařů, kteří začínají včelařit je minimum a když tak jenom ze soucitu po zemřelých rodičích. Odborné znalosti jsou čím dále horší a navíc ti mladí se snadno nechávají stáhnout do způsobu včelaření, které bylo progresivní odhadem počátkem druhé poloviny minulého století.

Jako tehdy začínající včelař si vzpomínám, když se začala prosazovat kraňská včela, jak někteří tehdy zkušení včelaři křičeli: "Co nám ten Dol s ing. Veselým tady vnucuje". Jaké byly názory na další nové včelařské zařízení: např. mřížky z PVC, moderní úlové soustavy atd. Dokonce jsem slyšel na jedné své přednášce, když včelař hodnotil přednášku ing. Titěry, na které byl, slovy: "Ten z toho Dolu nám tam přednášel pěkné blbosti". Další komentář je zcela zbytečný...

K napsaní tohoto zamyšlení mě přiměl článek p. Lněničky ve Včelařství č. 8 na straně 199. Snad nikdo nebude pochybovat o údajích Českého statistického úřadu. Z tohoto jednoznačně plyne, že náš český med se vyvážel za průměrnou cenu 62,15 Kč a dovážel do České republiky za 54,95 Kč. Samozřejmě, že vývozci medu nám nemohou dávat tuto částku za který med prodají, ale je otázkou jak velký rabat musí mít. Zánik konkurenčního prostředí v ČR nám jako včelařům rozhodně nepomohl. Také všichni budete souhlasit, že nemusíme med dovážet z Nového Zélandu i když to množství je zanedbatelné, ale rozhodně med nemusíme dovážet ze Spojeného království, ale to je samozřejmě rozhodnutí dovozců medu.

Jak dále - očekávat, že v roce 2006 a dalších bude méně včelstev ve světě a tedy ceny vyšší od výkupců nás rozhodně neuspokojí. Nadcházející sjezd to také nevyřeší. Těch pár subjektů, kteří chtěli zachránit české včelařství i když mnohdy s dobrým nápadem to také asi nezvládnou. Musíme se postarat sami a dokázat med prodávat přímo "ze dvora". Rozhodně nenadchneme naše odběratelé medu, když budeme prodávat med ve sklenicích od různých kompotů s vícekrát použitým víčkem a s nevyzrálým medem. Také nepoužívejme výraz, že med "cukernatí", ale med krystalizuje.

Jsem včelař s větším počtem včelstev. V letošním roce se mi daří prodávat med "ze dvora", jak tomu cca za 30 let včelaření nebylo. Zásadně používám sklenice se šroubovacím víčkem, vignetu "Kvalitní český med" a popisky s váhou, jménem včelaře a záruční dobou medu. Dodavatelé těchto vignet lze najít na stránkách inzerce Včelařství.

Přátelé včelaři, nečekejme na pomoc Svazu včelařů, výkupců medu a dalších. Opravdu nelze v mediích zejména na televizních stanicích zveřejňovat reklamy na med. Na zaplacení nějaké reklamy opravdu jako včelaři nemáme. To co se funkcionářům Svazu včelařů podařilo dostat do vysílání televize, rozhlasových stanic, můžeme považovat za maximální možnost. Snažme se dostat do regionálního tisku se svými články o kvalitě českého medu a podobně, i když to také není jednoduché, pokud článek bude mít charakter reklamy.

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů