Jakou cenu má český med ?

Zrušením embarga na dovoz čínských medu do států EU se dostalo české včelařství a zejména včelaři s větším počtem včelstev do složité situace při prodeji medu. I když v roce 2004 došlo ke zvýšení početního stavu včelstev v ČR, asi těžko to můžeme považovat za začátek příznivějšího období. Průměrný věk českých včelařů je poměrně vysoký. Úlové soustavy jsou mnohdy z poloviny minulého století, které v současné době naprosto nevyhovuji včelám a také včelařům.

Největší procento včelařů je s počtem kolem desíti včelstev, které mají poblíž domu a nebo na své zahradě. Nevčelaří chov včel považuji za koníčka. Je na místě otázka, zda včelaření je koníček a nebo tvrdá práce ?

Na základě těchto skutečnosti se pokusím zpracovat přehled pracovních úkonů na včelnici s počtem deset včelstev. Jsem si vědom, že mnoho včelařů nebude souhlasit s níže uvedeným rozpisem, ale vycházel jsem mj. z dlouholetých zkušeností učitele včelařství a způsobu včelaření českých včelařů, jak to slyším od včelařů na přednáškách.

Jaký je skutečný zisk pro včelaře za med z deseti včelstev při průměrným výnosu 20 kg ze včelstva ?

Při sestavování tohoto výpočtu budu vycházet ze níže uvedených údajů :

- cukr v roce 2004 (v průměru) 19,- Kč
- mezistěny 1 kg 145,- Kč
- drátky na mezistěny 50,- Kč
- vosk 1 kg 75,- Kč
- jedna matka včetně poštovného 100,- Kč
- drobné výdaje (mezerníky atd.) 100,- Kč
- pomocné práce 1 hod. 50,- Kč
- práce ve včelách 1 hod. 70,- Kč
(Je ochoten dnes ještě někdo za takovou mzdu pracovat?)

Práce :
- kontrola včelstev po sundání medníků a krmení 10 hod. x 70,- Kč = 700,- Kč
- tlumení roztoče varroa + odebrání vzorků 3 hod. x 70,- Kč = 210,- Kč
- vyřezání voští, dezinfekce rámků a zatavení nových 10 hod x 50,- Kč = 500,- Kč
- jarní kontrola 3 hod x 70,- Kč = 210,- Kč
- nasazení medníků 3 hod x 70,- Kč = 210,- Kč
- první a druhé točení 10 hod x 70,- Kč = 700,- Kč
- léčení + odebrání vzorků 3 hod x 70,- Kč = 210,- Kč
- vyřezání starých souší 3 hod x 50,- Kč = 150,- Kč
- dezinfekce starých rámků a drátkování 8 hod x 50,- Kč = 400,- Kč
- zatavení cca 100 ks. mezistěn do rámků 2 hod x 50,- Kč = 100,- Kč
Práce celkem 55 hodin 3.390,- Kč

Položku práce lze velice těžce přesněji rozepsat. Záleží na odborných schopnostech a zručnosti včelaře, včelařské technice a způsobu včelaření.


Náklady :
- cukr 120 kg x 19,- Kč (průměrné ceny cukru v roce 2003) 2.280,- Kč
- mezistěny cca 8 kg x 145,- Kč 1.160,- Kč
- drátky + mezerníky cca 200,- Kč
- výměna 50% starých matek ze šlechtitelských chovů 500,- Kč
Náklady celkem 4.140,- Kč

Amortizace včelařského zařízení + úlů 10% každý rok .... 2.500,- Kč

Práce a náklady + amortizace jsou v hodnotě celkem .... 10.030,- Kč


Jakou cenu má tedy český med ?

- prodej 200 kg medu za 40,- Kč za 1 kg = 8.000,- Kč prodělek 2.030,- Kč
- prodej 200 kg medu za 45,- Kč za 1 kg = 9.000,- Kč prodělek 1.030,- Kč
- prodej 200 kg medu za 50,- Kč za 1 kg = 10.000,- Kč prodělek 30,- Kč
- prodej 200 kg medu za 60,- Kč za 1 kg = 12.000,- Kč zisk 1.970,- Kč
- atd.

V tomto výpočtu není uvedeno pořizování nového zařízení zejména nových úlů, případně jízda několik kilometrů na včelnici atd.


Josef Šefčík
soudní znalec v oboru ekonomika
zemědělství, odvětví včelařství

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů