Zbavte se strachu, získáte svobodu?

V současné době jsou nám včelařům nabízena v Čechách (nepoužívám výraz v Česku, neboť je to odsouzeníhodný novotvar) dvě tištěná média: Včelařství a Moderní včelař. První není zdarma, jak se to někdy mylně interpretuje, ale ?kupujeme? si ho formou členských příspěvků. Druhý - Moderní včelař - je nenásilnou formou nabízen jako součást výhod ve Společnosti nástavkových včelařů, přímým prodejem a předprodejem.

Současná podoba Včelařství vychází z předlohy tradičně nabízeného časopisu zájmových skupin Národní fronty. Prodával se volně ve stáncích PNS, stál 2,50 Kčs. Byl volně přístupný široké veřejnosti. Do tehdejší svazové pokladny musel být jistým přínosem. Tiskařské metody v dobách socialismu neumožňovaly otištění vhodného množství fotografií, obsah byl naplněn převážně textem. Jako Časopis českého svazu včelařů - nositel Řádu práce a státního vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. Nechci dělat obsahový rozbor, ale jen jeho nástin.

Na první straně vesměs byly uvedeny vztahy včelařských svazových ?špiček? a soudružských potentátů. Následovaly články odborné. Časopis byl zakončen Věkovou a úmrtní kronikou a inzercí? Protože byl volně prodejný a vystavovaný na stáncích, plnil zdarma(!) reklamu na med a jeho prodej a na včelařství obecně. To byla docela dobrá věc. Revoluce, která v roce 1989 zasáhla některé části naší společnosti, se Českého svazu včelařů nedotkla. Proč se ho revoluce nedotkla, to by byl námět pro samostatný článek.

Jako fotograf a pracovník v reklamě nechápu, proč není časopis Včelařství nadále volně prodejný. Obrátil jsem se v tomto směru na předsedu Svazu pana Mgr. Sojku. Bylo mi odpovězeno, že ?sjezd rozhodl?. (Byl to zřejmě sjezd předcházející tomu loňskému. Není to podstatné?) Nemohli bychom naše vrcholné shromáždění - tedy sjezd - pojmenovat nějak nekomunisticky? Možností je mnoho. Dnes se zdá, že jsme uzavřená skupina lidí - včelařů. Včelařské ghetto? Informace o nás do světa nepronikají? Vy, kteří jste takto rozhodli, jste zodpovědní za to, že naše řady nejsou doplňovány novými členy i za nedostatek reklamy a za problémy s prodejem medu. Internetové stránky Svazu eventuální zájemce spíš od včelaření odradí než přitáhnou. O tom jsem ostatně již psal. Co nás zaujme, je množství více či méně vyvedených portrétů předsedy svazu p. Sojky. Pane předsedo, Vy se snažíte o vytvoření ,,kultu Vaší osobnosti? nebo vůbec nevíte, co Včelařství tiskne? Samozřejmě chápu p. Prokeše, ?že se chce fotografiemi zavděčit?. Grafická stránka Včelařství je zřejmě nesena kamarádskými vztahy fotografa p. Čáslavského a p. Prokeše, který má asi výhradní právo na vytváření titulních fotografií. Proti některým úletům tohoto autora jsem marně protestoval. Pan Prokeš ,,fotograf? dosud nerozeznává, co je fotografie dobrá a co nepovedená .Vhodnost nerozeznává zřejmě vůbec... Po zveřejnění torza obličeje lesníka napadeného hladovým medvědem bych tomuto šéfredaktorovi doporučil práci v ,,Blesku? nebo v okresních novinách rodného Mostecka. Když se podíváme na Prokešovy fotografie některých funkcionářů, divím se, že nepodali na autora žalobu. Do současné struktury časopisu zapadají nekonečné články p. ing. Řeháčka o myších, oplodňování? pane ing. dost! Vaříte z vody. Vložky o plánech, diskusní příspěvky ,,přikyvovačů?, atd. jsou zakončeny řadou úmrtních oznámení a výročí. Opusťme tyto rubriky! Všichni jednou umřeme. Můžeme na těchto místech zveřejnit něco, co je pro chov včel podstatné! Nebo třeba překlady...

Srovnáním ?předlistopadového a polistopadového? Včelařství docházím k poznání, že Český svaz včelařů neopustil socialistické způsoby. Chystaná ,,gigantická kampaň na reklamu medu? se dosud neobjevila. Možná, že paní Sluková klepe v Bruselu na dveře marně. Byl bych rád. Kampaň v této podobě jsou vyhozené peníze. Med se propaguje sám a když cíleně, tak jiným způsobem. Jsem zvědav, kdo ponese zodpovědnost za neúspěch kampaně.

Doufal jsem v obrodu svazu. Čas však běží. Možná namítnete, proč ze svazu nevystoupím. Já však v organizovanost včelařů věřím. Ale ve svazu ?jiném, lepším? (Limonádový Joe)?

Původně jsem chtěl pro srovnání zahrnout charakteristiku Moderního včelaře, ale rozhodl jsem se, že tak učiním v samostatném příspěvku.

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů