Kalendárium - březen

Na počátku měsíce března se pořád ještě zima hlásí o svá práva. V jeho závěru můžeme pozorovat jednotlivé náznaky příchozího jara.Podle přítele Texla je březen především měsíc plný otázek: "Na jedné straně jsme netrpěliví, už se nám stýská po včelách a máme obavy o jejich kondici a zdravotní stav. Na straně druhé většinou nemáme úplně čisté svědomí co se týče přípravy na včelařské jaro. Stihli jsme si připravit dostatek přířezů, nadrátkovat rámky, připravit vosk a vyměnit za mezistěny, opravit úly a ostatní včelařské zařízení?"

U přítele Zeleného prožívají včelstva závěr zimního klidu ve 3 - 4 nízkých nástavcích postavených na zasíťovaném dnu vysokém 10 cm. Zasíťování je zárukou, že po celý rok bude mít včelstvo dostatečný přívod vzduchu a vysoký podmet usnadňuje protivarroázní opatření. Pod toto síto je možné zasunout podložku pro diagnostiku spadu roztočů, aniž by se tím uzavřel přístup vzduchu do úlu.

Nahoře jsou nástavky přikryty zahradnickou fólií a 2 cm silnou deskou polystyrenu.

Mnozí včelaři se domnívají, že včelstva je nutné na zimu uteplovat. Miroslav Zelený má ale jiné zkušenosti: "Za celou dobu chovu včelstev v těchto tenkostěnných a celoročně větraných úlech jsem nezažil úhyn včelstva během zimování. Na jaře jsou včelstva silná, zdravá a vitální."

Na tom, že v březnu ošetřování včelstev nevyžaduje žádné zvláštní zásahy, se shodneme i s přítelem Čermákem. Proto si řekněme o hlavních kladech a záporech včelaření v kombinovaném úlovém systému Dadant.

Podle K. Čermáka patří mezi hlavní přednosti to, že

  • k plodování slouží ucelená plástová plocha, což se příznivě projeví hlavně zjara, za horšího počasí.
  • nemusí se používat mřížka. Včelstvo dává přednost plodování na vyšším plástu nepřerušeném rámkovými laťkami a mezerou, proto ploduje většinou jen ve vysokém nástavku a do nadstavených nízkých nástavků ukládá med.
  • z nízkých nástavků v Dadant systému se rychleji a bez většího rozebírání včelstva odebírá med než z nízkých nástavků v čistě nízkonástavkovém úlu, protože mezi medem není většinou plod. To je významné při odběru medu v době slídivosti (a tudíž pro včelaře s vyšším stavem včelstev).
  • snáze se hledá matka (na menším počtu větších plástů).


Nevýhody spatřuje zejména v tom, že

  • na včelnici máme dvě rámkové míry
  • vysoký nástavek se zásobami je těžký (není ovšem určen pro vyšší "medníková" patra, tedy pro med),
  • potřebujeme medomet schopný vytočit obě rámkové míry
  • obtížněji se obměňuje dílo ve vysokém nástavku (starší plásty není kam převěsit).


A proč K. Čermák zvolil pro plodištní rámky právě míru 420 x 360 mm? "Dřívější zkušenosti s kombinací 420 x 275 mm plus nízké nástavky 420 x 170 ukazovaly, že výška nástavku 275 mm pro kombinovaný systém není dostačující. V době plného rozvoje většina včelstev potřebovala plodovat i v nízkém nástavku nad vysokým nástavkem. Tím se přednost vysokého plástu částečně ztrácela. Druhý hlavní důvod byl provozně ověřit Dadant systém na výrazně vyšším rámku, aby se tak zřetelně projevily a daly ověřit vlastnosti této kombinace."

Včelstva přítele Texla očekávají příchod jara ve dvou vysokých nástavcích na rámkové míře 390 x 275 mm. "V předjaří oceníme u tohoto systému především skutečnost, že jsme včelstvům dopřáli v podletí dostatek prostoru a s ním i zásob." Na otázku, zda takový prostor není příliš velký F. Texl odpovídá: "V úlu o dvou vysokých nástavcích si včelstvo v tomto období postupně, přirozeným způsobem hospodaří s prostorem v závislosti na vlastní síle a kolísání denních a nočních teplot. Až je včelaři líto, že v tomto čase nemusí dělat krkolomné zákroky, o nichž slýchával od svých učitelů. A tak zbude dostatek času na dokonalou přípravu na vlastní včelařskou sezónu."

Při procházkách do přírody si F. Texl všímá míst, která by jednou mohla být novými nebo dalšími stanovišti našich včelstev. "To jsou místa, kde sněhová pokrývka už dávno roztála, vítr zde nezlobí, i když opadá listí a okolní vegetace svojí skladbou nabízí bohatou pylovou snůšku. Důležitá je podle něj rovněž komunikační dostupnost za každého počasí."

Měsíc březen je vhodný k přemisťování včelstev na kratší vzdálenosti. Letová aktivita včel ještě zdaleka není pravidelná, a tak nedochází ke ztrátám. Ti, co si přes zimu zhotovili popř. zakoupili nové úly (nejspíš nástavkové), se mohou v březnu pustit do přeložení včelstev. Při zachování pořadí jednotlivých rámků včelstvo nový příbytek bez problémů zvládne a jarnímu rozvoji tento zákrok nijak neublíží.

 

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů