Kalendárium - prosinec

Pohádkový čas adventu - očekávání slavnosti narození Ježíše Krista - je výbornou příležitostí k rozjímání o životě, o lidech kolem nás i o přírodě, zejména o včeličkách. Natěsnané v zimním chomáči, trpělivě očekávají konec vlády paní zimy. Ten se však zatím zdá být v nedohlednu.Dokončit léčení a pečovat o klid

Včelař musí dokončit ošetření včelstev fumigací, příp. aerosolem, k čemuž je toto období bez plodu přímo ideální. Fumigace, stejně jako aerosolové ošetření vodní emulzí však vyžaduje teplotu nad 10(C. Je-li chladněji, použijeme emulzi acetonovou. Tím také ušetříme mnoho času, protože aerosol z acetonu se tvoří rychleji a celková doba ošetření jednoho včelstva pak trvá jen několik sekund. To ocení zejména včelaři s větším počtem včelstev.

Účinnost takového léčení je přitom velmi vysoká a dosahuje téměř 100%. To je významné zejména z hlediska omezení rizika vzniku odolnosti roztoče varroa d. vůči běžně používaným léčivům, neboť takto máme možnost usmrtit všechny roztoče, kteří se během podzimního léčení setkali s malým - pro ně neškodným množstvím účinné látky.

Očistit a vrátit podložky

Po ošetření důkladně očistíme podložky a vrátíme je zpět do úlu pro pozdější odběr měli. Zaměnit podložky mezi včelstvy bez náležité desinfekce není zodpovědné. Používáme-li jednorázové papírové podložky, spálíme je a nahradíme novými. Tím učiníme významné desinfekční opatření.

Účetní uzávěrka roku

Nyní je také vhodný čas k porovnání příjmů a výdajů uplynulého roku. Pokud zjistíme, že máme za sebou úspěšný rok s dobrým ziskem, nakoupíme potřebný materiál pro příští sezónu ještě před koncem kalendářního roku, abychom rozdíl mezi příjmy a výdaji poněkud vyrovnali.

"Klasická a nástavková technologie"

Kalendárium chtělo čtenářům Včelařství připomenout hlavní, a většině dobře známé zásady chovu včel a kromě toho také přinést několik zajímavých tipů, jež mohou pomoci, aby tento koníček byl nejen provozován v souladu s biologickými podmínkami života včel, ale zároveň aby byl i jednodušší a srozumitelnější, méně náročný na včelařův čas a prostředky a byl atraktivnější pro začátečníky. Zohledněna měla být i příprava českého a moravského včelařství na vstup naší země do společenství vyspělých zemí EU.

Tím se však toto Kalendárium stalo poněkud odtažitým pro některé čtenáře, včelařící v tzv. klasických dvouprostorových úlech. Ti zde našli pouze informace, jak tyto staré úly opustit a svůj chov převést do modernějších úlových systémů. Domnívám se, že jinak tomu být ani nemohlo. Starší včelaři, kteří ve dvouprostorových úlech léta včelaří, již jistě sami velmi dobře technologii chovu ovládají a Kalendárium by jim zřejmě žádnou novou informaci v tomto směru nemohlo přinést.

Popisovat tuto technologii začínajícím včelařům by bylo rovněž zbytečné. Úly typu Budečák, Univerzál apod., neposkytují oproti nástavkovým úlům žádné výhody ani včelstvům, ani včelaři. Včelám nemohou poskytnout dostatečný prostor, větrání, a ve většině případů také možnost přirozené, nebo alespoň tzv. studené stavby díla vzhledem k česnu. Mezi horním a spodním patrem nebývá dodržena tak důležitá včelí mezera.

Včelaři pak neumožňují flexibilní rozšiřování a zužování prostoru, rychlou kontrolu stavu včelstva, zejména rojové nálady, tvorbu oddělků a přeletáků k prevenci či likvidaci rojení, využití moderních způsobů chovu matek, medobraní, krmení, atd. Neoddělitelné dno a vysoká hmotnost úlu způsobená silným a nepotřebným uteplením ztěžuje manipulaci.

Z toho všeho vychází pro tzv. "klasické" úly jediné řešení: nechat je dožít, příp. již nyní je nahradit moderním úlem nástavkovým. Uvědomme si, že to není nic zvláštního, neboť podobně to činíme i v ostatních oblastech života: dávno nepereme prádlo na valše, ale v automatických pračkách, jezdíme v automobilech, využíváme čipové karty, Internet a mobilní telefony. Ani ve včelařství se vývoj nezastavil a my máme možnost představit veřejnosti chov včel nejen jako museum a skansen dávných časů, ale také jako zajímavý koníček, který přináší potřebnou radost a odpočinek a zároveň i přiměřený užitek. Neměli bychom se tedy bát nahradit dokonalejším to, co již zastaralo.

Několikrát jsme si připomněli, že při výběru konkrétního nástavkového úlu bychom měli dát přednost těm systémům, které celosvětově patří k nejrozšířenějším. Takovým je zcela jistě Langstrothův nástavek na deset rámků dlouhých 448 mm (v těchto úlech je asi 70% všech včelstev na světě). Výšky rámků 159 - 185 - 232 a nebo 285 mm pak včelaři umožní zvolit jakýkoli způsob včelaření: vysokonástavkový, nízkonástavkový a nebo kombinovaný (systém Dadant).

Závěrem

Včelaření v letošním roce nám určitě znovu přineslo mnoho radosti a to i těm včelařům, kteří se letos velkého množství medu nedočkali. Ve včelaření přece nejde ani tolik o honičku za rekordními mednými výnosy, ale zejména o příležitost udělat něco užitečného a vychutnat si radost z toho, že se to alespoň trochu podařilo. V opačném případě jsme přinejmenším získali další potřebné zkušenosti a návody k tomu, aby se to příště podařilo lépe. Naše radost bude ovšem největší tehdy, když z té naší radosti rozdáme něco málo také lidem kolem sebe. Když si vzájemně nadělíme trochu více lásky, porozumění, trpělivosti. K Vánocům přece patří perník vonící medem a srdce vonící láskou. Snad nám to připomene i letošní pokojně plápolající plamínek vánoční svíce ze včelího vosku a betlémské "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle"!

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů