Dopis od předsedy ČSV

Dne 16.6.2004 jsme do redakce obdrželi dopis od předsedy Českého svazu včelařů Mgr. Luďka Sojky. Dle jeho svolení vám jej nyní předkládáme.

Vážení přátelé,

     v srpnu 2003 jsem byl zvolen do funkce předsedy Českého svazu včelařů. Prostřednictvím tisku jsem proklamoval svoji trvalou snahu o spolupráci a nastolení přátelských vztahů se všemi institucemi a osobami, které mají co do činění s včelařstvím. Po celou dobu, kdy funkci předsedy vykonávám (mimo své zaměstnání), jsem se setkal s převážnou většinou představitelů různých včelařských zařízení i s některými jednotlivci. Každé takové setkání je pro mne dokladem skutečnosti, že mezi včelaři je mnoho dobrých nápadů, že jde o lidi pracovité a v převážné míře i čestné. Čas mně však nedovoluje s našimi včelaři komunikovat v takové míře, která by odpovídala mým představám. Snažím se proto odpovídat i na veškeré podněty, které se do mých rukou dostávají cestou pošty či e-mailových zpráv.
     Prostřednictvím internetového spojení se snažím vnímat dostupná média s včelařskou tématikou včetně zahraničních. Proto jsem zákonitě nemohl nezaregistrovat i existenci Vámi redigovaných "Včelařských novin". Jejich obsah hodnotím velmi příznivě, mimořádně si cením Vaší reklamy na časopis Včelařství. Měl jsem možnost seznámit se i s obsahem určitého nedorozumění, k němuž v minulosti došlo ve vztahu Vašich novin a časopisu Včelařství. V současné době mám připravený koncept dopisu, který je adresován Vaší redakci a bude v dohledné době odeslán.
     V tuto chvíli se však musím pozastavit nad tvrzením, které je součástí "Redakční poznámky - květen" ze dne 10.6.2004. Ve čtvrtém odstavci hovoříte o snaze spolupracovat s ČSV a konstatujete, že jste dosud nedostali žádnou odpověď. Jsem v tuto chvíli povinen Vám sdělit, že po dobu, kdy stojím v čele Českého svazu včelařů, mně sekretariát nepředal k posouzení jakýkoliv podnět zaslaný Vámi na adresu svazu. Neměl jsem tedy žádnou možnost dát sekretariátu pokyn k vyřízení Vašich námětů ke spolupráci.
     Pokud máte potřebu jednat se mnou, jsem Vám k dispozici. Je však třeba domluvit termín schůzky s ohledem na moji pracovní vytíženost. Pokud máte potřebu cokoliv vedení Českého svazu včelařů sdělit písemnou formou, adresu jistě dobře znáte. Teprve v okamžiku, kdy by došlo k potencionálnímu odmítnutí jakéhokoliv dialogu s Vámi ( a já Vás ujišťuji, že se tak nestane), pokládal bych za objektivní sdělit Vašim čtenářům, že Český svaz včelařů není ochoten spolupracovat.
     Ujišťuji Vás, že já osobně a stejně tak celé předsednictvo ČSV vítá každé nové a progresivní médium, které bude objektivně přistupovat k problematice včelařství a práce našich včelařů bez ohledu na rasu, politickou orientaci, víru a smýšlení, věk, pohlaví a konečně i způsob včelaření.
     Pokud cítíte potřebu komunikovat s Českým svazem včelařů či osobně se mnou, dejte tuto Vaši potřebu najevo v čase, který pokládáte za reálný. Vy - členové ČSV - máte naprosto rovnocenná práva, ale také povinnosti. Za tu elementární povinnost pokládám zachovat se v každé situaci korektně.
     Přeji Vám úspěchy.

     S pozdravem

          Mgr. Luděk Sojka
          předseda ČSV

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů