Odpověď na dopis od předsedy ČSV

Dopis od pana předsedy nás velmi potěsil, nicméně jsme potřebovali uvést několik upřesnění a také jsme považovali za slušnost odpovědět. Tak vznikl dopis - odpověď - kterou vám zde také předkládáme (i na přání pana předsedy).

Vážený pane předsedo,

velice si vážím toho, že jste mi odepsal právě Vy. Již delší čas mám v úmyslu sejít se s Vámi a popovídat si nejenom o včelařství ... Jenže moje pracovní vytíženost a posléze vytíženost rodinná mi neposkytuje moc velký prosor pro manévrování. Dokonce jsem chtěl s Vámi udělat rozhovor pro naše stránky, ale opravdu - čas je ten největší problém. Šlo by to po telefonu, ale je to neosobní. I Včelařské noviny (VN) tvoříme vlastně ve svém volném čase.

Velice mne těší Váš zájem o VN, věřte mi, že je to pro nás nová krev do žil a tedy i ujištění, že to, co děláme, není nazmar.

Bohužel ale musím konstatovat, že z naší strany opravdu byla snaha o komunikaci s ČSV. Já osobně jsem na ČSV zasílal e-mail (30.1.2004) s nějakou prosbou o možnou "přímluvu" v redakci Včelařství, aby byl otištěn článek o VN, který jsem do redakce zasílal před dobrým třičtvrtě rokem. Na tento e-mail mi ale do dnes nepřišla žádná odezva a já jsem se domníval, že ani na ČSV není o VN zájem, jako je tomu ze strany redakce Včelařství. Nevím sice, do jaké míry jste zasvěcen do tohoto problému, ale myslím si, že o něm víte (já - Zdeněk Čejka - versus Mgr. Prokeš). Nechtěl bych se o tom tady rozepisovat, protože jsem se přes to již přenesl, ale měl jsem pocit, že svázanost časopisu s ČSV je taková, že stopy po onom problému jsou a tím zasahují i do Včelařských novin. Stále doufám, že to tak není a i Váš dopis je toho důkazem. Ale ten do dnešního dne chyběl. Další e-mail byl prosba o seznam materiálů z knihovny ČSV, který bychom zveřejnili na našich stránkách - opět žádná odpověď (17.2.2004).

Nevím, jestli si mohu dovolit zveřejnit Váš dopis do Včelařských novin, proto Vás o to zde žádám. Pokud s tím nebudete souhlasit, tak alespoň dám do VN článek, kde samozřejmě vysvětlím čtenářům, jak se věci mají.

Pokud se Vás informace ve VN dotkla, velmi se Vám tímto omlouvám. Na druhou stranu jsem rád, že snad tato informace přispěla k otevření nové komunikace mezi Včelařskými novinami a ČSV. A to je nakonec pro včelaře, čtenáře i ostatní veřejnost ta nejlepší zpráva.

S pozdravem

Zdeněk Čejka
redakce VN

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů