Medové dřevo – 100 let včelaření v Žamberku

Zveme vás na Svátky dřeva do Žamberku!
Před sto lety vznikl v Žamberku včelařský spolek a od té doby se datuje organizované včelaření na žamberecku. Nejprve se konala schůze ustavujícího výboru, která byla 7. srpna 1912, na které byl zvolen předseda Dr. Jaroslav Zahrádka a jako zapisovatel pan Rudolf Drtina.

Výbor vypracoval stanovy spolku a následně, po vyřízení potřebné administrativy, proběhla dne 3. prosince 1912 ustavující valná hromada, v hostinci u Dušků v Žamberku. Spolek zakládalo celkem 26 členů, vklad spolku činil 56,11 korun.

Spolek pořádal vzdělávací činnost, nakupoval literaturu a společné vybavení, členská základna rostla a v roce 1936 má již 73 členů a zimuje 238 včelstev. Během válečných let museli členové odvádět povinně stanovené množství medu a vosku pro válečné účely.
Po válce se spolek dál rozvíjel a po vzniku JZD se začíná rozvíjet kočování. Na jedné straně se vytváří poměrně příznivé podmínky, na druhé straně narůstá politický tlak.
Nicméně, v roce 1990 má včelařský spolek 93 členů, kteří obhospodařují 815 včelstev – nepříjemnou stránkou tohoto období je nárůst nemocí, které vyžadovali a stále vyžadují léčení.

Před 12 lety městské Muzeum poprvé uspořádalo Svátky dřeva. Za tuto dobu se postupně v Muzeu i na Zámku vystřídalo množství řezbářů, výrobců nábytku, hraček, hudebních nástrojů, ale také koláři a bednáři a výrobci dřevěných částí zbraní.

Letošní ročník Svátků dřeva je spojení dřeva a medu – Medové dřevo.

Tradičně zde představíme různé řemeslníky zabývající zpracováním dřeva, tentokrát se zaměřením na výrobu včelařských potřeb. Kromě toho velký prostor dostanou místní včelaři, producenti medu, medoviny a jiných produktů. Velkým magnetem bude určitě dřevorubecká show Martina Komárka, který představí tradiční kanadské dřevorubecké disciplíny.

Cílem letošních Svátků Dřeva je spojení tradičního dřevařského řemesla a včelařství ve všech formách - propagace medu, výrobků a produktů z něho a také představení užitečnosti včel jako důležitého činitele při opylování rostlin a hospodářských plodin.

Věříme, že akce bude přínosem jak pro včelaře, tak pro dřevaře. Svátky dřeva jsou ve dnech 22. – 24. června v areálu Střední školy obchodu řemesel a služeb na Zámku a v přilehlém parku v Žamberku, srdečně Vás zveme!

   

Stanislav Cukor, Žamberk

http://www.zamberk.cz/Svatkydreva/
http://www.svatky-dreva.webzdarma.cz/

 

 

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů