Usnesení VIII. sjezdu ČSV

Dokument ze závěrů VIII. sjezdu Českého svazu včelařů. Mimo jiné výsledky voleb do orgánů ČSV.

Na VIII. sjezdu ČSV bylo přítomno 133 delegátů s hlasem rozhodujícím z celkového počtu 140 řádně zvolených a pozvaných delegátů, tj. 95 %. Sjezd byl schopen usnášení. Prezenční listiny jsou uloženy na sekretariátu ÚV ČSV. Zasedání sjezdu proběhlo podle písemně zaslaného programu, který byl schválen v úvodu. (viz. články Přírodě a společnosti včelařství víc dává než bere II. a Přírodě a společnosti včelařství víc dává než bere III.).

Výsledky voleb do předsednictva ČSV:

předseda: Mgr. Luděk Sojka
místopředsedové: Vlastimil Sobota, Vilém Frisch
tajemník: Miloslav Peroutka
členové předsednictva ČSV: Stanislav Balík, Evžen Báchor, Vlastimil Dlab, Vilém Frisch, František Kamler, Jan Krabec, Miloslav Peroutka, Jaroslav Prokš, Vlastimil Sobota, Luděk Sojka, Petr Táborský

Výsledky voleb do ÚV ČSV:
Václav Bábek, Evžen Báchor, Stanislav Balík, Bohumil Beran, Václav Bicek, Vlastimil Bubeníček, Josef Buzík, Josef Cinka, Vlastimil Dlab, Leoš Dvorský, Vilém Frisch, Čestmír Gazda, Václav Gruncl, Milan Hanták, Rostislav Havlík, Jaroslav Havlín, Jan Hlaváček, Václav Horáček, Jaroslav Hrabák, Petr Hrdý, Pavel Hromek, Vladislav Juřík, Josef Kadlec, Ivan Kalugin, František Kamler, František Kilián, Rostislav Klimt, Jiří Kopal, Jan Krabec, Pavel Krapáč, Jiří Lejčar, Vladimír Lněnička, Karel Lupa, Antonín Mandát, Vlastimil Martinek, Pavel Mestek, Jan Moučka, Petr Musil, Bohumil Pantůček, Karel Pecháček, Miloslav Peroutka, Ivan Píč, Jiří Pitra, Václav Plášil, Jiří Pohan, Jiří Procházka, Jaroslav Prokš, Alena Příhodová, František Reich, Václav Řehoř, Jiří Sirotek, Vlastimil Sobota, Jaromír Sobotka, Luděk Sojka, Petr Stibor, Pravdomil Svoboda, Václav Šenkýř, Jiří Ševčík, Jiří Štramberk, Stanislav Štěpán, Petr Táborský, Jan Trčka, Josef Trefilík, Josef Vaculík, Leoš Vaněček, Josef Včelák, Rudolf Vlkovič, Jaroslav Vondrák, František Vyštejn, Josef Zach, Jiří Žáček, Zdeněk Žák

Výsledky voleb do ÚKRK ČSV:
předseda: Zdeněk Dobíšek
místopředsedové: Václav Sciskala
členové: Antonín Pavlíček, František Rousek, Josef Konečný


Schválena byla "Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV v období mezi VII. a VIII. sjezdem ČSV", "Zpráva ústřední kontrolní a revizní komise ČSV o činnosti v období mezi VII. a VIII. sjezdem ČSV", dále sjezd schválil "Hlavní směry činnosti ČSV a úkoly rozvoje včelařství po VIII. sjezdu" a "Změny a doplnění stanov ČSV". Čestnými členy ČSV byli jmenováni Ing. Vladimír Veselý, CSc. a Ing. Josef Mandík. Byly také stanoveny počty členů ÚV ČSV (72) a ÚKRK (5).

Úkoly, které vyplynuly ze sjezdu:

 • Pro ÚV ČSV:
  1. Rozpracovat hlavní úkoly ČSV pro příští volební období.
  2. Projednat písemné podněty a diskusní příspěvky přednesené na sjezdu a písemně předložit členům ÚV.
  3. Zabývat se návrhy na změnu stanov, které nebylo možno na sjezdu projednat.
  4. Zajistit změnu předpisů ČSV v souvislosti se schválenými změnami stanov ČSV.
  5. Připravit návrh na státní vyznamenání pro Ing. Vladimíra Veselého, CSc.
 • Pro OV a ZO ČSV:
  1. Seznámit členskou základnu se závěry VIII. sjezdu ČSV.
  2. Realizovat hlavní směry činnosti ČSV pro příští období na úrovni okresů a základních organizací.
 • Pro kontrolní a revizní komise ČSV:
  1. Zaměřit svou činnost a kontrolu na pomoc při plnění úkolů VIII. sjezdu.
  2. Důslednou revizní činností a vyřizováním stížností přispívat k hospodárnému vynakládání společných prostředků a dodržování stanov a dalších vnitřních předpisů ČSV.
 • Pro sekretariát ÚV ČSV:
  1. Informovat o závěrech sjezdu v časopise Včelařství a na webových stránkách svazu (www.vcelarstvi.cz).
  2. Registrovat změny stanov ČSV u Ministerstva vnitra ČR.

 • Návrhová komise:
  předseda: Ing. Vilém Frisch
  členové: František Texl, Jan Šíma, Vladimír Majer, Miroslav Hrubý

  Poslední články

  Značení matek

  Rok 2024

  Odběr novinek

  Tagy

  Inzerce

    


  Včelařské noviny
  internetový včelařský portál

  ISSN 1214-5734

   

  Kontakt:


  Zásady zpracování osobních údajů