Hlavní problémy našeho včelařství

Česká lesnická společnost,Novotného lávka 5,116 68 Praha 1, Český svaz včelařů, Výzkumný ústav včelařský, pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství ČR, odboru rybářství, myslivosti a včelařství si Vás dovolují pozvat na seminář "Hlavní problémy našeho včelařství".

Den a místo konání: pátek, 1. prosince 2006, Praha, Novotného lávka 5 - Dům ČS VTS, sál č. 317.

Včelařství ? jedno z nejstarších činností člověka.
I v tak prastarém a tradičním oboru lidské činnosti, jako je chov včel, jsou nové poznatky vědy a nové podněty z praktických činností. Právě s těmito velmi aktuálními informacemi se můžete seznámit na celostátním semináři o včelařství, kde budou také zveřejněny výsledky jednání mezinárodní konference EurBee a poznatky z Mezinárodní včelařské výstavy a XV. konference zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství.

Odborný garant:
MVDr. Miloslav Peroutka, CSc.

tajemník Českého svazu včelařů
Křemencova 8, 115 24 Praha 1
tel.: 224 930 072, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Organizační garant:
Ing. Pavel Kyzlík, tajemník České lesnické společnosti

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 384, fax: 222 222 155,
mobil: 603 163 409, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Iva Kubátová, Česká lesnická společnost
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 384, fax: 222 222 155,
mobil: 731 576 710, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Časový program odborné akce:

8:30 - 9:00 hod. prezence
9:00 - 12:15 hod. dopolední přednášky
12:30 - 13:30 hod. přestávka na oběd ? oběd zajištěn
13:45 - 15:00 hod. přednášky
15:00 - 15:15 hod. závěr

Po každé přednášce následuje věcná diskuse


Odborné referáty:

Zahájení
- Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D., ředitel odboru Ministerstva zemědělství:

Úvod
- Mgr. Luděk Sojka, předseda Českého svazu včelařství:

Nové poznatky z výzkumu
- Dr. Ing. František Kamler, ředitel Výzkumného ústavu včelařského:

Přínos mezinárodní konference EurBee
- Ing. Dalibor Titěra, CSc., Výzkumný ústav včelařský:

Veterinární péče v chovu včel
- MVDr. Karel Vondrka, veterinární specialista, Státní veterinární správa ČR:

Hygienické požadavky na obchod s medem
- MVDr. Jana Horňáčková, Státní veterinární správa ČR:

Zpracování včelích produktů
- Ing. Viola Weissová, ředitelka Včelpa, s.r.o., Obora:

Profesionální včelaření
- Petr Táborský, výkonný sekretář Cechu profesionálních včelařů při ČSV:

Průvodce programem, panelová diskuse
- MVDr. Miloslav Peroutka, tajemník Českého svazu včelařů:

Organizační pokyny:

  1. Odborná akce se koná 1. prosince 2006 v Praze 1, Novotného lávka 5, Dům ČS VTS. Dopravní spojení: METRO C stanice Staroměstská a dále tramvaj č. 17, 18 směr Národní divadlo ? 1 stanice Karlovy Lázně; METRO B stanice Národní třída, všechny tramvaje směr Národní divadlo 1 stanice Národní divadlo a po toku řeky Vltavy k první odbočce vlevo na Novotného lávku.
  2. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich vysílající organizace.
  3. Účastnický poplatek činí 400,- Kč, důchodci 250,- Kč včetně DPH; přednášející neplatí. Poplatek za každého účastníka uhraďte ve prospěch účtu ČLS u KB Praha, č.ú. 12437111/0100, v.s. 224 629, k.s. 0308. Upozornění: ČLS je plátcem DPH. ČLS DIČ: CZ00549746.
  4. Součástí účastnického poplatku je sborník, občerstvení.
  5. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 20.listopadu 2006 na adresu: ČLS,Novotného lávka 5,116 68 Praha 1. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků a úhradu provést jednou platbou. Další přihlášky možno zajistit telefonem, faxem, e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či vložným na místě; je nutno dohodnout telefonicky s organizačním garantem semináře. Při platbě složenkou či převodem uveďte do Zprávy pro příjemce jméno účastníka či firmu.
  6. Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale zašleme sborník.
  7. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme. Zprávu obdrží pouze zájemci, jejichž požadavkům nebudeme moci z kapacitních důvodů vyhovět.

Změnu programu si pořadatelé vyhrazují.

Na Vaši účast se těší všichni pořadatelé.

Přihláška ke stažení - 23 kB

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů