Brněnští včelaři finišují - aktualizováno

Jak mnozí z vás vědí, uskuteční se v Brně, v areálu brněnského výstaviště, ve dnech 2. - 6. dubna 2006 velká včelařská prodejní výstava.

Tato výstava bude probíhat v rámci jarního veletrhu TECHAGRO, ANIMAL VETEX a SILVA REGINA.

Cílem připravované akce je zprostředkovat včelařům kontakty a informace a také nákup včelařských potřeb. Nevčelařům výstava přiblíží život a chov včel a jejich význam pro naši přírodu. Všichni zájemci se mohou seznámit s použitím včelích produktů včetně jejich využití pro výživu a zdraví člověka.

Brněnští včelaři by rádi ve dvouletých intervalech, ve kterých probíhá výše zmíněný veletrh, pořádali včelařská setkání doprovázená odbornými přednáškami, včelařskou výstavou a prodejem včelařských produktů a včelařských potřeb zhruba ve stejném rozsahu jako byla výstava ke 150. výročí organizovaného včelařství na Moravě. Letos bude expozice umístěna v přízemí pavilonu Z, hned u hlavního vchodu do pavilonu ? vlastně ještě před pavilonem Z, kde bude na volném prostranství skleněný úl se včelkami a kočovný vůz k prohlídce.

Souběžně s výstavou proběhnou dva semináře pro včelaře a panelová diskuse.
Časový rozvrh seminářů:

Seminář pro chovatele, neděle 2. 4.2006 ? dopoledne
8.00-9.00 Anatomie, biologie a fysiologie včely medonosné
Ing. Antonín PŘIDAL, Ph.D.
9.00-10.00 Silná včelstva.
Ing. František TEXL
10.00-11.30 Jednoduchá včelařská metodika proti rojení, nosematóze, varroáze a moru včelího plodu.
Miroslav SEDLÁČEK
11.30-11.45 Tvorba oddělků jako účinné protirojové opatření.
Ing. Pavel BUŘINSKÝ
11.45-13.15 Včelí produkty a apiterapie.
MUDr. Jana HAJDUŠKOVÁ
Seminář pro funkcionáře, neděle 2. 4.2006 ? odpoledne
14.00-14.20 O současných úkolech a cílech v činnosti občanského sdružení Český svaz včelařů Mgr. Luděk SOJKA
14.20-14.40 Propagace včelařství
Ing. Antonín PAVLÍČEK
14.40-15.00 Včelařská terminologie a jazykověda
Mgr. Jiří NOVOTNÝ
15.00-16.00 Chov včelích matek, šlechtitelská práce
Ing. Josef JANOUŠEK
16.00-16.30 Bakteriálne choroby včiel a problémy pri ich eradikácii
MVDr. Juraj TOPORČÁK, Ph.D.
16.30-16.50 Zdravotní nezávadnost medu ve státech EU v porovnání s ČR.
Veterinární legislativa týkající se produkce medu
MVDr. Jana HORŇÁČKOVÁ
17.15-18.30 PANELOVÁ DISKUSE k celé problematice včelařství

Ve všední dny se žádné semináře nekonají!

Součástí výstavy je Expozice medu a medoviny z produkce včelařů z Brna a okolí.Návštěvníci výstavy budou mít možnost bezplatné ochutnávky produktů a obdrží kontaktní údaje na vystavovatele medů ve formě jednoduchých vizitek nebo souhrnného adresáře. Výstava medovin proběhne obdobně jako je zvykem u vinařů. Vzorky budou předem ohodnoceny odbornou komisí a součástí expozice bude katalog. Tato nekomerční část výstavy není určena obchodníkům, kteří budou mít vlastní expozice.


Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů