Kde jste, učitelé včelařství?

Nejsem učitel včelařství a nechci jím být a mohu být označován za závistivce atd. Dlouho jsem uvažoval o smyslu tohoto článku. Definitivní rozhodnutí padlo poté, co jsem navždy opustil Včelařské forum, kde jsem zjistil, že se mi špatně dýchá mezi včelaři, kteří vám odpoví kdykoli, na cokoli. Stejná témata jsou probírána snad 1000x. Učitelé včelařství, přednášející odborníci a prohlížitelé včelstev s tituly "vepředu i vzadu". Jaké jsou však povinosti této včelařské "elity" k nám obyčejným včelařům?

Nevím...

Aktivity přátel Šefčíka, Texla a několika dalších učitelů jsou všeobecně známy. Dělají a dělali by osvětovou činnost, i kdyby učiteli nebyli. Ale co ti ostatní učitelé? Členové ČSV přispívají na jejich vyškolení. Očekávají však také jejich publikační činnost, především však pomoc praktickou. Jaká je? Samozřejmě jsou učitelé, kteří obětavě pracují pro včelaře v okolí. Těm samozřejmě děkuji a předešlá slova se jich netýkají. Čas od času vidím skupiny "učitelů" na fotografiích po absolvování kursu nebo školy. Možná se potom ztrácejí jako naše včely. Nebo se vyvíjejí do "šlechtického včelařského stavu" přednášejících odborníků? Kdo ten přerod určuje?

Jednou jsem četl podnět přítele Přesličky, že pod jednotlivé příspěvky by měl autor napsat, kolik včelstev chová. Tento údaj by výrazně podpořil myšlenky publikujícího včelaře. V letošním roce, který nám vzal tolik včelstev, však učitelé selhali. Měli jít daleko před námi a neúnavně nás informovat o hrozícím a probíhajícím útoku roztoče varroa destructor (VD). Nechci na ně házet vinu za kritický stav včelstev v ČR. Mohli však lépe spolupracovat s okresními nákazovými referenty. Např. u nás, na Rakovnicku, v lesnatém kraji, kde se dalo předpokládat velké množství zalétlých rojů, nebyly nasazeny ani Gabony!! Nechápu nečinnost veterinární správy (VS). V některých oblastech snad VS pracovaly lépe. Nedostatečná aktivita v boji proti VD je samozřejmě v nás, jednotlivých včelařích.

Vrátím se ale opět k budoucím učitelům. Jak jsou vybírani? Je přihlíženo k jejich znalostem před nastoupením tohoto kursu? Vždyť musejí mít zásadní znalosti včelařského oboru. Doporučení ZO vidím jako formální. Mělo by se přihlédnout k počtu učitelů v jednotlivých okresech. Učitelé se zviditelňují vesměs na fotografiích absolventů. Chybí na nich včelaři, kteří by měli být do vyššího stavu "učitelů včelařů" povýšeni automaticky. Bez absolvování učitelského kursu. Protože se pilně vzdělávali sami. Mohu jmenovat: ing. J. Jindra, ing. L. Dvorský a další. Jsou plnohodnotnými odborníky. Dříve byli nositeli včelařských objevů učitelé a faráři. Odborné tituly dnešních včelařů vnímám jako vesměs zprofanované a přežité. Učitel včelařství by měl být především každý z nás. Tím, že budeme vzdělaní sami. Provozní metody včelařství vidím jako oblast snadno zvládnutelnou. Na počátky včelaření by měl být člověk - včelař připraven ještě před počátkem této činnosti. Navrhuji vytvoření "šuplíků s vědomostmi", kde by bylo možno čerpat včelařské poznání. Např. 100 otázek a odpovědí o nástavkovém včelaření J. Boháče. Zamezilo by se tak bezduchému omílání stejných věcí, které nás v oblasti včelařství nikam neposouvají. Je to jen výmlat prázdné slámy...


{jcomments on}


Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů