Oznámení kočovného nebo trvalého stanoviště včelstev obci

Dobrý včelař splňuje zákonné nařízení. Víte, že je každého včelaře povinnost podat oznámení o trvalém stanovišti včelstev do konce února na obecním úřadě?

Jestli ano a podáváte pravidelně hlášení obcím kde máte včelstva umístěna nebo kam kočujete, tak jste si splnily povinnost na kterou je neradno zapomenout. Ona tato povinnost, na první pohled jako maličkost, totiž patří mezi náležitosti při vyřizování náhrady za škody na včelách způsobený postřikem. Každý zemědělský subjekt musí při ochraně rostlin respektovat zákon 327/2004 a 326/2004 § 51 a ten mimo jiné říká, že:

(8) Pro zabezpečení ochrany včel v souladu s odstavcem 1 písm. a) a s opatřeními podle odstavce 10 jsou chovatelé včel povinni oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev a hromadného letu včel. Obecní úřad poskytne na vyžádání tyto údaje ošetřovatelům porostů (odstavec 1) a uživatelům pozemků (odstavec 4).

A 327/2004 § 6 udává termín kdy:

(1) Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel1) (dále jen "chovatel včel"), oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev.

A existuje v dalším odstavci tohoto zákona pravidlo i před přísuny včelstev za snůškou během sezony:

(2) Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, chovatel včel1) oznamuje písemně obecnímu úřadu nejpozději pět dnů před jejich přemístěním; pokud nové umístění nebude v zastavěné části obce, připojí chovatel jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště včelstev.


Formulář s možností vytisknout a vyplnit je možné stáhnout v *.pdf formátu, nebo přímo vypsat jako formulář a ihned vytiskout bez jakéhokoli ukládání.

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů