Založení Cechu profesionálních včelařů

Jak sami z našich stránek víte, na akci "Medové Vánoce", kterou pořádala Včelí farma Lom Petra Táborského, se měl založit Cech profesionálních včelařů. Cech byl založen a vy se můžete seznámit s jeho cíli.

Toto profesní sdružení nyní stojí před nelehkým úkolem sestavit pravidla pro svoji existenci, stanovit cíle a postup k naplnění cílů. Již dnes je ale jasné, že je nutné, aby se jednalo o uzavřenou společnost operující v rámci Českého svazu včelařů.

Krátce se pokusíme vysvětlit, proč uzavřená společnost. Cech chce fungovat vedle Sekce komerčních včelařů, která má široký záběr a sdružuje včelaře bez specifických pravidel, jedná se o otevřenou společnost, která sehrává i vzdělávací a klubovou činnost. Naproti tomu náš cech bude úzce specializovaný. Bude se zabývat problémy skupiny včelařů, kteří mají včelařství jako hlavní povolání, a tedy i musí rozhodovat s ohledem na tuto skutečnost. Jednotlivec je v současné době má slabou vyjednávací schopnost a potřebuje podporu stejně postižených kolegů.

Profesní sdružení je nutné proto, aby hájilo zájmy specifikované skupiny, v našem případě profesionálních včelařů. Ve světě je obvyklé, že řemeslníci, specialisté, výrobci potravin se sdružují do cechů. Tyto cechy jednak hájí jejich zájmy, ale také dbají na čistotu cechu, trvale vysokou kvalitu výrobků. Mimo jiné usilují o to, aby členové cechu mohli kvalitní výrobky prodávat za odpovídající ceny.

Přesto, že se nejedná v rámci včelařů o početnou skupinu osob, reprezentuje významné množství včelstev u našich registrovaných zájemců. A protože uzavřený spolek nevnímáme jako tajný, chceme včelařskou veřejnost pravidelně informovat o naší činnosti o výsledcích naší práce. Každý člen cechu, který dobrovolně vstoupí, bude dodržovat pravidla, která bude spoluvytvářet. Tato kázeň bude pro činnost cechu nezbytná.

Nyní heslovitě k zaměření cechu tak, jak bude předloženo na ustavující valné hromadě, která je svolaná na 4. února 2006 do Nasavrk. Na této valné hromadě budou přijaty stanovy, ustaveno vedení, výše příspěvků, práva a povinnosti členů. Bude přijat plán práce.

Budeme se zamýšlet nad tímto okruhem otázek:
Hlavní priority věnujeme dotační politice směřující do včelařství jak z národní sféra, tak z EU. Zde chceme iniciovat některé změny v organizaci získávání dotací pro komerční včelaře, kteří jsou na těchto dotacích bohužel významně závislí. Snahou bude prosadit samostatnost v možnosti čerpání dotací přímo na účty firem a to ať prostřednictvím svazu či jiným správcem dotace. Snahou je, aby profesionální farma jednala přímo s ČSV nebo SZIF. Chceme vytvořit databázi uskladněných medů u členů cechu. Velkou pozornost chceme věnovat metodice intenzivního chovu včel, hledat cesty ke snižování nákladů výroby. Budeme cíleně pracovat neefektivním zajišťování výhod např.v podobě využívání množstevních slev pro členy cechu apod. Společně se budeme zaměřovat na propagaci včelích produktů a osvětu mezi lidmi s cílem zvýšit spotřebu těchto produktů na domácím trhu. Budeme nápomocni snahám založit odbytové družstvo apod.
Z našeho motivačního plánu je tudíž zřejmé, že naše činnost, byť uzavřené společnosti, by měla být nápomocná řešit problematiku velkých včelařských provozů. Tyto jsou ekonomikou donuceni být nositeli pokroku a tím budou svou činností prospěšní celému českému včelařství.

Vaše námitky, pomoc při realizaci, či vlastní přihlášky do cechu můžete směřovat na elektronickou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Přípravný výbor :
František Kamler, Jan Kolomý, Petr Táborský, František Vašek

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů