Delegáti jednali otevřeně ...

Nadávno proběhlý sjezd Českého svazu včelařů rozvířil poměrně klidné vody českého včelařství. Další příspěvek - komentář k tomuto tématu vám nabízme i dnes.

"Delegáti jednali otevřeně, přitom racionálně" nám říká titulek oficiálních webových stránek ČSV. Dále potom cituji jen volně: Delegáti vnímali aktivity jedinců maskované nálepkou kritiky, ? zřejmě usilovali o rozbití svazu ... Autoři mne sice budou bičovat, že text je vytržen z kontextu. Je mi to jedno. Plnou citaci nemohu ? je mi zle. Jsem tak rád, že jsem nebyl delegátem sjezdu. Uf. Musel bych jednat otevřeně. Jak jinak. Neviděl jsem dosud někoho jednat zavřeně. Jednat ale přitom racionálně!? Jenom by mne zajímalo, kdo ty jedince, kteří chtěli rozbít svaz, maskoval nálepkou kritiky?

Kdo smí kritizovat a kdo rozbijí ČSV??? Budete to určovat Vy p. Sojko, Peroutko? Nebo vy, autoři toho šíleného blábolu, pí. JUDr Machová, p. Prokeši, Lněničko ?? Pan předseda Vám, Vy "drzí rozbíječi svazu" udělí několik originálních nadávek, které zabalí do latinského jazyka, pan tajemník zváží trestní oznámení a trojice posledních sepíše něco na web... Jsme přece moderní, držíme přece krok s Moderním včelařem!

Pane Prokeši, jste šéfredaktor (tedy zatím). Jsme v r. 2OO6! Proběhla zde revoluce, nepíšete agitku z rodného Mostecka!!! Reprezentujete ČSV na internetu! Jak chcete získat podporu u vlády pro naše velkovčelaře tímto jazykem? Pan, tedy pardon, soudruh Mandík se v tomto duchu snažil "úspěšně" dobýt dotace pro včelaře v parlamentě. Uvažuji, jaké dotace jsme mohli mít, kdyby o dotace žádal řekněme člověk, který není spojen s KSČ?

Tak jsme prezentováni světu: očima "novináře", "právníka", předsedy svazu, který kritikům nadává, tajemníka, který vyhrožuje soudem názorovým odpůrcům. A na tyto - vesměs placené - funkcionáře nebo zaměstnance přispíváme právě my všichni.

Vážení přátelé, co jste na tom sjezdu dělali? Pro co jste hlasovali ??.

Chtěl bych těm včelařům, kteří opustili řady ČSV znechuceni situací ve svazu, říct, aby přehodnotili své rozhodnutí a vrátili se.Těm, kteří chtějí vystoupit, aby to nedělali! Nahrávají tak současnému vedení svazu. Po rozpadu svazu by samozřejmě došlo k soudnímu sporu, kdo je představitel svazu, majitelem nemovitostí atd. Na toto by zřejmě doplatila nově vzniklá skupina včelařů. Neboť ten, kdo má věc v držení, je právně ve výhodě.

Je proto mravní povinností všech slušných včelařů, aby usilovali o nápravu věcí uvnitř svazu. I když se jim to zdá v současné době téměř nemožné. Slýchám často, že funkce v ZO nechce nikdo vykonávat. Nepřijímejte funkci, když víte již dopředu, že ji budete vykonávat pouze formálně. Při nedostatku ,,skutečných,, funkcionářů iniciujte vznik větších ZO. Tak se na sjezd mohou dostat delegáti, kteří by vzniku "zájmových lobby" účinně vzdorovali a byli by skutečnými dobrovolnými funkcionáři. Nepřijeli by si nakoupit nebo poslechnout si písně z mládí. Sjezd by se rovněž nemusel konat vždy v Praze.

Dále bych chtěl označit ohlášenou "velkolepou reklamní akci" jako neuvážené plýtvání svazovými prostředky. Jako dlouholetý pracovník v oblasti reklamy (kdy můj počítač stále je - na rozdíl od počítače redaktora Prokeše - nastaven středoevropsky a nechodí mi na něj čtverečky a kolečka) vidím váhu reklamy:

1) vytvořením internetových webových stránek, které by svou poutavou formou, animací, grafikou, textem - a v neposlední řadě dokonalými fotografiemi - mohly oslovit;
2) současné webové stránky ČSV mohou zaujmout pouze zájemce o založení ZO včelařů při klubu poslanců KSČM;
3) vyhotovení billboardů podle schválených předloh by propagaci medu jistě prospělo;
4) vytištění skládačky (text a fotografie) a její umístění (po dohodě s ministerstvem zdravotnictví) v čekárnách lékařských ordinací;
5) uvedení inovované podoby časopisu Včelařství do volného prodeje (což jsem p. Sojkovi již dříve doporučoval).

Ve výčtu těchto "ověřovacích reklamních" akcí mohu pokračovat. Podle jejich úspěšnosti by bylo možno se řídit v budoucnu. Zajímalo by mne, kdo ponese zodpovědnost při eventuálním neúspěchu reklamních akcí rozjetých současným vedením? Dozvíme se opět, že reklamní akce udržela nejvyšší ceny medu? To už zde jednou padlo, v jiné souvislosti.

Vypsání skutečného výběrového řízení na místo šéfredaktora časopisu Včelařství bych viděl jako další aktivní přístup k možné reklamě. Při profesní vyrovnanosti účastníků by měla být dána přednost redaktorovi s aktivním přístupem ke včelařství. Tento konkurs musí být oznámen především v časopise Včelařství.

O skladbě časopisu bych mohl napsat samostatný článek. Jedno bych si dovolil připomenout: Zvažujme velmi pečlivě zvaní ministrů našich vlád na včelařské akce, především ministrů zemědělství. Čas, ba i justice by nám je mohly jednou připomenout. A to ne zrovna v tom nejlepším světle. Pokud některým z Vás budou mé myšlenky připadat ostré, věřte, že na některé činovníky našeho svazu neplatí "samet". Ten už byl v našem státě jednou použit - a kam naší společnost dovedl?

Zdeněk Dukát
včelař disident

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů