Spor hrušovanských včelařů s vedením ČSV

Další příspěvek do předsjezdové diskuze nám zaslal Mgr. Gruna, člen OV ČSV Hrušovany nad Jevišovkou.Se souhlasem výboru ZO ČSV Hrušovany nad Jevišovkou zasílám popis případu, kdy se pokusili vrcholní představitelé ČSV připravit hrušovanské včelaře o pozemky v hodnotě asi 400 tis. Kč. Proti zájmu hrušovanských včelařů aktivně vystupovali především tehdejší předseda Mandík, tajemník Peroutka a právnička Machová. Jednání těchto vrcholných představitelů ČSV vyústilo v pozdější soudní spor. Hrušovanští včelaři dodnes vnímají tento případ jako hrubý zásah do svých práv i když byl spor vyřešen v jejich prospěch. S kauzou by měli být seznámeni delegáti blížícího se sjezdu ČSV.

Předmětem sporu se stal pozemek, který od roku 1949 právoplatně vlastnil Včelařský spolek pro Hrušovany nad Jevišovkou a od roku 1957 jeho právní nástupce ZO ČSV Hrušovany. Počátkem 90. let byla ZO ČSV vyzvána katastrálním úřadem ve Znojmě, aby se ujala správy pozemku. Obrátili se proto na vedení svazu, jmenovitě na tajemníka Peroutku s žádostí o pomoc při dokumentaci vlastnických práv. Aniž by se dočkali odpovědi s ústředí, s podivem zjistili, že někdo s vedení svazu nechal zapsat do katastru jako vlastníka pražské ústředí Českého svazu včelařů.

ZO Hrušovany byla nucena domáhat se svého práva u soudu. Hrušovanští včelaři tento absurdní spor vyhráli a získali pozemek nazpět. V průběhu procesu přišli představitelé ČSV s návrhem na smír s odůvodněním, že je ZO náležitě neinformovala, což se nezakládalo na pravdě.

Mgr. Bronislav Gruna

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů