Stoleté kalendárium - únor I.

Poměrně obsáhlé únorové kalendárium z dob Rakouska-Uherska dává nahlédnout na práci včelařů před více než sto lety. Bylo uveřejněno v druhém čísle jedenáctého ročníku Včely Moravské vydané v roku 1906. Autor je podepsán opět jako "Kalendářník", ale vzhledem k použitému jazyku a některým radám je otázkou, zda se jedná skutečně o autora lednového kalendária.

Včelař v únoru

V měsíci únoru panují na včelíně skoro tytéž poměry jako v lednu, a proto pečujeme i nyní hlavně o to, aby pokoj včel nebyl ničím rušen. Každý nepokoj má za následek větší trávení i větší teplotu v hnízdu, čímž včelstvo k předčasnému narážení plodu sváděno bývá.

O škodlivosti předčasných pročisťovacích výletů

Z příčiny této neprospívají též včelám předčasné pročišťovací výlety, před nimiž dlužno včely uchrániti zastíněním česen, aby při náhlé změně počasí v neobvyklou dobu roční teplý vzduch přímo do úlu vnikati nemohl. A což jest to našim miláčkům na újmu, mohou-li se po dlouhém odpočinku prolétnouti a se vyprášiti, slyším již se Tě tázati. Ano, můj milý příteli včelaři, včely dosud nemají toužiti po vyprášení. Dobrá zimní strava mí se proměniti úplně v krev včelí bez zanechání jakýchkoli neztrávitelných zbytků v konečníku.

Když však včely se prvního slunečního dne ani dočkati nemohou, aby se pročistily, tedy jsi ty vinen jejich úzkostí, poněvadž jsi je zazimoval na špatné stravě. Nemohou-li včely tvé v úlu pro teplo vydržeti, tak máš buď úly o slabých stěnách anebo jsi příliš teple zazimoval. Já jsem odpůrcem předčasných pročišťovacích výletů, poněvadž škodí nejen vylétajícím včelám, ale jsou i na újmu řádnému vývinu a bytí včelstev. Tisíce včel ustydá na sněhu nebo studené zemi. Prostřením slámy před včelínem se tomu nedá úplně odpomoci, jelikož včely krouží okolo včelínu skoro ve vzdálenosti 30 metrů ba i více. Který včelař by však takovou plochu slámou pokrýval! K tomu ještě slunce v měsíci lednu a únoru náhle zmizí za mraky a včely následkem toho v chladném vzduchu tak zkřehnou, že již nejsou s to do úlu se vrátiti.

Dále jsem se přesvědčil, že včely po takovém pročišťovacím výletu počínají pěstovati plod. Časné pěstování plodu může ale včelstvu býti záhubou. Největší část zimních zásob, které pro včelstvo mají býti topivem, padne na výživu plodu a na výrobu potřebného tepla pro tento plod. Včelstvo ztráví předčasně zásoby a umírá často hladem. Poněvadž však k přípravě krmné šťávy pro plod jest třeba také vody a včely této v dostatečném množství v úlu nemají, hledají ji venku a zaplatí svou péči předčasnou smrtí. Nastane-li ale později studené počasí, tu jsou včely nuceny kouli zmenšiti, takže neobsazený plod se nachladí , zahyne a přechází v hnilobu.

O pročisťovacím výletu

V polohách teplejších stává se však dosti často, že ten všeobecný pročišťovací výlet jarní již v únoru nastává. V případu tomto buď na stráži. Je-li počasí bezvětrné, teplé, tak 6° - 8°R. ve stínu, pak odstraň od česen stínidla, aby včely bez překážky svůj výlet mohly vykonati. Před včelínem hleď vše odstraniti, co by včelám při jejich návratu škoditi mohlo. Byl-li by sníh, tak ho odměť, kalužiny zasyp pískem nebo popelem.

Při prášení včely ničím neobtěžujme, nestavme se před úly, aby se nemátly! Úlů neotvírejme, ale raději včelstva pozorujme. Nepráší-li se včely z některého úlu, není třeba úmyslným drážděním k tomu je donucovati. Včelstva v normálním stavu se nalézající, nepotřebují pročišťovacího výletu, naopak ona svou životní sílu, kterou by vynaložiti musela k rannému pěstování plodu, uchovají si pro pozdější, příznivější dobu, ve které dokážou mnohem více, než by dokázala nyní. Zjištěno jest, že normální včelstvo, s kterým se správně zachází, může se vyvinouti státi se silným v době 6 neděl. Z příčin těchto se včelstva nepráší ani klepáním, ani otvíráním úlů neb jiným způsobem neznepokojujeme! Zle poslouží včelstvům takovým ten, kdo jim do česna vstříkne teplého rozředěného medu.

A nyní slyš milý příteli-včelaři, čemu se můžeš přiučiti při pročišťovacím výletu včel!

Lítají-li včely vesele, čiperně, vynáší-li snad měl a mrtvé včely, pak dobře přezimovaly, jsou zdrávy.

O úplavici

Jestli však matně vylézají a zadeček svůj křečovitě stahují a zase roztahují, těžko a mdle vylétají, hned se zase vracejí a řídkou hnědožlutou hmotu ze sebe silně vystřikují, pak jim hrozí úplavice; pak-li ale tekutinou touto česno již jest pokáleno, jest úlavice již zde.

Tu jest ovšem dobrá rada drahá. Je-li nemoc teprve v začátcích, tu přejde po důkladném pročišťovacím výletu. Je-li ale česno a sedlo úlu znečištěno, koukají-li na nás při otevření úlu stěny, plásty a rámky pokálené, pak bývá obyčejně každá pomoc marná. Přeložiti včelstvo na čisté ohřáté plásty do nového úlu, úl teple opatřiti, zúžiti plodiště, podati dobrý vlažný med nebo nepříliš řídký roztok cukrový doporučuje se sice ve včelařských knihách ku vyléčení úplavice, obyčejně ale přes vše to slýcháme zprávy: "Operace se zdařila, ale pacient přece zemřel."

A kdyby včelstvo úplavicí postižené podařilo se nám i na živu zachrániti, sesílí pozdě a nepřinese žádného užitku. Z té příčiny se doporučí vzdáti se všech pokusů zachraňovacích u včelstev, které jsou silně úplavicí postiženy. Trápení těchto včelstev ukončíme raději sírou.

Proto hleďme vždy úplavici raději předejíti, nežli ji léčiti. A kterak možno této nebezpečné nemoci předejíti? Správným zazimováním, o němž, dá-li Bůh zdraví, povíme si v měsíci srpnu.

Osiřelost včel

Včelstva správně zazimovaná přezimují obyčejně velmi dobře, leč by ztratily matku a  včely osiřely.

Osiřelé včely lze též při prvním pročišťovacím výletu poznati. Jsou to včely pobíhající dlouho po česně a kolem něho, když již jiná včelstva let zcela zastavila a se uklidnila. Jistou zkouškou ku zjištění královny neb osiřelosti, při které možno se nebezpečnému a předčasnému rozebírání včelstva vyhnouti, možno učiniti po skončeném pročišťovacím výletu tím, když dáme včelstvu rozředěného teplého medu. Přijme-li včelstvo potravu danou, tak má královnu., pohrdne-li ní, jest osiřelé. V době této nelze ještě osiřelému včelstvu pomoci, leč by nastal příznivý čas. V opačném pádu hleďme jen osiřelé včelstvo ze včelínu odstraniti, aby ostatní včelstva nebyla jím, znepokojována.

 

 

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů