Stanovení elektrické vodivosti medu

Ve včelařské konferenci se již několikrát objevil dotaz na metodiku měření elektrické vodivosti medu. Proto vám přinášíme překlad z dokumentu Harmonised Methods of the International Honey Commission (str. 15 - 17), kde je tato metodika popsána. V závěru článku naleznete také tabulku shrnující elektrickou vodivost některých druhů medu.Působnost dokumentu
Metoda platí pro určování elektrické vodivosti medu v rozsahu 0.1 - 3 mS.cm-1.

Definice
Elektrická vodivost medu je definována jako vodivost 20% roztoku (váhy k objemu) ve vodě při 20oC, kde 20% se vztahuje k medu bez vody. Výsledek je vyjádřen v miliSiemensech na centimetr (mS.cm-1).

Princip
Elektrická vodivost roztoku 20 g suché hmoty medu v 100 ml destilované vody je měřena použitím článku elektrické vodivosti. Určení elektrické vodivosti je založeno na měření elektrického odporu, ze kterého je elektrická vodivost převrácenou hodnotou. Metoda je založena na původní práci Vorwohla (1-5).

Činidla
Pokud není jinak specifikováno, činidla musí mít uznanou analytickou kvalitu. Voda musí být čerstvě destilována stejné kvality. Roztok Chloridu draselného, 0.1M. Rozpustit 7.4557 g chloridu draselného (KCl), vysušeného při 130oC, v čerstvě destilované vodě v 1000 ml baňce a naplnit do objemu destilovanou vodou. Připravit čerstvě v den použití.

Přístroje

  • Měřič vodivosti na nízkém rozsahu 10-7 S.
  • Článek elektrické vodivosti, platinovaná dvojitá elektroda (ponorná elektroda).
  • Teploměr s dělením na 0.1oC.
  • Vodní lázeň, termostaticky udržovaná při teplotě 20oC +- 0.5 oC.
  • Objemové baňky, 100 ml a 1000 ml.
  • Kádinky, vyšší tvar.


Postup
Určení konstanty článku elektrické vodivosti. Pokud není konstanta článku známa, postupovat následujícím způsobem:
Přenést 40 ml roztoku chloridu draselného do kádinky. Připojit měřič vodivosti na článek, vypláchnout článek pečlivě roztokem chloridu draselného a ponořit článek do roztoku, spolu s teploměrem. Přečíst elektrickou vodivost roztoku v mS jakmile se vyrovnala teplota na 20oC.
Poznámka: Většina měřičů vodivosti je na stejnosměrný proud. Aby se vyloučily falešné výsledky způsobené polarizačním efektem, měření by mělo být tak krátké jak jen možno.
Vypočítat konstantu článku K, použitím vzorce:

K = 11.691 x 1/G Kde:
K = konstanta článku v cm-1.
G = elektrická vodivost v mS, měřena na článku elektrické vodivosti.
11.691 = je součet střední hodnoty elektrické vodivosti čerstvě destilované vody v mS. cm-1 a elektrické vodivosti 0.1M roztoku chloridu draselného při 20oC.

Elektrodu opláchněte pečlivě destilovanou vodu po určení konstanty článku. Nepoužitou elektrodu udržujte v destilované vodě, aby se zabránilo stárnutí platinové elektrody.

Příprava vzorku
Proveďte podle sekce vzorkování z Úvodu a obecných komentářů metod.

Příprava vzorku roztoku
Rozpustit množství medu ekvivalentního k 20.0 g bezvodého medu v destilované vodě. Přeneste roztok do 100 ml baňky a doplňte do objemu destilovanou vodou.

Poznámka:
Pokud je nezbytné může být použito rozředění 1 váhový díl k 5 obj dílů malého množství medu. Nalijte 40 ml roztoku vzorku do kádinky a umístěte kádinku do termostatické vodní lázně při 20oC. Vypláchněte článek elektrické vodivosti pečlivě od zbylých částí roztoku vzorku. Ponořte článek do roztoku vzorku. Přečtěte vodivost v mS po vyrovnání teploty.

Poznámky:

  1. Většina měřičů vodivosti je na stejnosměrný proud. Aby se vyloučily falešné výsledky způsobené polarizačním efektem, měření by mělo být tak krátké jak jen možno.
  2. Pokud je určení prováděno při jiné teplotě, kvůli nedostatku termostatického článku, potom může být použito korekčního činitele pro výpočet hodnoty při 20 oC:


Pro teploty nad 20oC: odečíst 3.2 % z hodnoty na oC
Pro teploty pod 20oC: přičíst 3.2 % z hodnoty na oC

Data z měření opravená výše uvedenými činiteli nemusí být potvrzena v kruhových pokusech. Protože nebyly významné rozdíly mezi vodivostí 50 medů, měřených při 20oC a teplotami měnícími se od 20 do 26oC po aplikování výše uvedené korekce (5).

Výpočet a vyjádření výsledků
Vypočítejte elektrickou vodivost medného roztoku, použitím následujícího vzorce:

SH = K.G
Kde:
SH = elektrická vodivost medného roztoku v mS.cm-1
K = konstanta článku
G = vodivost v mS
Vyjádřete výsledky na nejbližší 0.01 mS.cm-1 (zaokrouhlit)

Přesnost

Přesnost metody byla určena v DIN pokusech a data jsou platná pro medy v rozsahu mezi 0.1 3 mS.cm-1 ).

Vzorek č.Hodnota vodivostirR
1 1.52 0.020 0.120
2 0.44 0.005 0.045
3 0.22 0.002 0.020


Opakovatelnost a reprodukovatelnost byla vypočítána z výsledků tří typů medu analyzovaných pomocí všech laboratoří spolupracujících ve studii. Pravděpodobnostní úroveň je 95%. To znamená, že průměrně v prováděných 20 určeních lze očekávat 1 výpadek.

Odkazy
[1] G. Vorwohl, Měření elektrické vodivosti medů a použití hodnot k diagnostice druhů a k důkazu o falšování medu krmením cukrem. Časopis Bienenforsch 7, 37-47 (1964)
[2] G. Vorwohl, Vztah mezi elektrickou vodivostí medu a jeho původem snůšky. In: Ann. De Abeille, 7 (4) 301 - 309 (1964)
[3] Arrete du 15 fevrier 1977 relatif aux methodes officielles d analyses du miel. In: Journal officiel de la republique Francasise (1977-04-22)
[4] DIN Norm 10 753 Bestimmung der elektrischen Leitfaehigkeit von Honig (1991)
[5] S. Bogdanov, FAM, Bee Department, 3003 Bern, Liebefeld, Switzerland, personal communication.

Tabulka měřených hodnot v laboratořích - Původ Europe, Asia, America, Australia

!-- -->
Druh (angl.)PřekladPůvodPočet vzorkůmS/cm
Blossom, blend Květová směs E, A,Am, Au 2052 0.1-0.70
Brassica Řepka E 442 0.09-0.27
Chestnut Kaštan E 297 0.80-2.07
Sunflower Slunečnice E 174 0.20-0.60
Lucerne Vojtěška E 16 0.11-0.23
Phacelia Svazenka E 46 0.09-0.44
Robinia Trnovník akát E,A 685 0.09-0.30
Dandelion Pampeliška E 67 0.29-0.65
Lime Lípa E,A 199 0.33-1.15
Honeydew Medovice - "lesní" E,A, Am, Au 1623 0.80-2.11

 

 

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů