Malý úlový brouk, Aethina tumida

Malý úlový brouk se stává pohromou včelařů. S úzkostí sledujeme jeho postup a tajně doufáme, že nedorazí k nám do Evropy. Přinášíme vám překlad článku o malém úlovém broukovi od docenta entomologie Keith S. Delaplane z university v Georgii, tedy z míst, kde již s malým úlovým broukem bojují.

Řád: Coleoptera, čeleď: Nitidulidae.

Popis:
Dospělí brouci i larvy malého úlového brouka žijí ve včelích úlech a skladech se včelařským materiálem, kde se živí medem a pylem. Dospělý jedinec je velký asi 5 - 7 mm, tmavě hnědé až černé barvy. U čerstvě dospělých jedinců je zabarvení zprvu dočervena , brzy po vykuklení však tmavne. Brouci se po plástu pohybují velmi rychle a je velmi obtížné je chytit. Larvy jsou podlouhlé světlé housenky s řadou malých ostnů na zádech. Na první pohled vypadají jako larvy zavíječe voskového, ale jejich nožky jsou větší, více zřetelné, a začínají těsněji u hlavy. Larvy nespřádají sítě ani kokony v přímo v úlech, ale zakuklí se v půdě mimo úl. Kukly jsou světle hnědé. Malý úlový brouk je původem z Afriky kde potřebuje 38 - 81 dní k vývoji od vajíčka po dospělého brouka. Celkem může projít vývojovým cyklem až 5 generací ročně. Na západní polokouli byl poprvé zaznamenán v komerčních včelařských provozech na Floridě v květnu 1998. Další exempláře byly nalezeny na včelnicích poblíž Atlanty v Georgii v červnu 1998 a 13. července již bylo potvrzeno, že se jedná o druh Aethina tumida.

Obr. 1: Malý úlový brouk, Autor: Jeff Lotz
Nebezpečí:
Ve své původní domovině - Africe - není malý úlový brouk považován za tak nebezpečného škůdce jako zavíječ voskový a klesá tak až na druhou příčku v žebříčku nebezpečnosti. Chová se jako příživník na slabších koloniích. Ve sledovaných případech výskytu na Floridě se však toto nepotvrdilo. Naopak lze hovořit o velkém nebezpečí, neboť dochází k velkým škodám a ztrátám celých včelstev. Larvy brouka se prokousávají skrz plásty, ničí buňky a hubí včelí larvičky. Křehké nové plásty jsou larvami těžce poškozeny, starší pevnější odolávají jejich nájezdům lépe. Včelstva na Floridě reagovala na nájezdy larev malého úlového brouka opuštěním napadených plástů. Larvy znečišťují med svými výměšky způsobují tak jeho fermentaci. Med je poté nejen neprodejný, ale nelze ho ani skrmit, protože ho včely odmítají. Takto znehodnocený med je cítit po shnilých pomerančích. Včelnice na Floridě byly tak zamořeny, že byly pozorovány tisíce larev opouštějící česnem úly, aby se zakuklily v zemi.

Otázkou je, proč se liší zaznamenané chování malého úlového brouka v Africe a na Floridě. Proč je malý úlový brouk na Floridě mnohem větším škůdcem? Samozřejmě existuje více příkladů, kde různé druhy v novém prostředí způsobují mnohem větší škody v důsledku nepřítomnosti jejich přirozených nepřátel, nemocí a parazitů, kteří regulují populaci v místě původního výskytu.
Obr. 2: Larvy malého úlového brouka v buňkách plástu, Autor: Jeff Lotz
Regulace:
Zatím nebyly vyvinuty ani vyzkoušeny žádné chemické či jiné prostředky proti tomuto škůdci. Pokud se předpokládá nebo je zjištěn výskyt Aethina tumida, doporučují se následující opatření.

 1. Udržujte prostory medáren a jejich okolí čisté. Nenechávejte nástavky dlouho volně odložené před vytáčením medu. Jakmile se med dostane mimo ochranu včel, brouci se zde mohou rychle rozmnožit.
 2. Nedávejte a neskladujte napadené nástavky na silných včelstvech.
 3. Pamatujte, že usazování rojů, vytváření oddělků a smetání včel z nástavků může napomoci broukům v jejich rozšíření mimo dosah včel.
 4. Sledujte včelstva a jejich chování, schopnost úspěšně odolávat larvám i dospělým broukům a upřednostňujte matky, které se ukázaly jako odolné.
 5. Vyzkoušejte odchycení. Larvy je možné odchytit v okamžiku, kdy se snaží dostat z úlu do půdy, aby se mohly zakuklit. Kočování včelstev může zabránit rozšíření malého úlového brouka na jednotlivých včelnicích. Schopnost malého úlového brouka dokončit životní cyklus se liší v závislosti na druhu půdy a některé lokality jsou proto odolnější proti zamoření těmito brouky. určitým přínosem mohou v tomto případě být rezaví mravenci, kteří poškozují kukly malého úlového brouka.
 6. Pokud chcete očistit nástavky od fermentovaného medu, použijte nejlépe silný proud vody. Takto očištěné nástavky včely samy dočistí, nástavků plných fermentovaného medu si však nevšímají.
 7. Ošetřit půdu před napadenými úly přípravkem GardStar? proti zemnímu hmyzu nebo jiným podobným produktem.
 8. Ošetřit včelstva přípravkem CheckMite+ proti úlovým škůdcům podle přiloženého návodu.
Literatura
 • Caron, D.M. 1997. Other insects. In Honey bee pests, predators and diseases 3d ed. (R.A. Morse & K. Flottum eds.). A.I. Root Co., Medina, Ohio
 • Ellis, J.D., Jr., K.S. Delaplane, & W.M. Hood. A scientific note on small hive beetle (Aethina tumida Murray) weight, gross biometry and sex proportion at three locations in the southeastern United States. Unpublished Data.
 • Elzen, P.J., J.R. Baxter, D. Westervelt, C. Randall, K.S. Delaplane, F.A. Eischen, L. Cuffs, & W.T. Wilson. 1999. Field control and biology studies of a new pest species, Aethina tumida Murray (Coleoptera: Nitidulidae), attacking European honey bees in the Western Hemisphere. Apidologie 30: 361-366
 • Lundie, A.E. 1940. The small hive beetle Aethina tumida. South Africa Department of Agriculture & Forestry Entomological Series 3, Science Bulletin 220
 • Sanford, M.T. 1998. Aethina tumida: a new beehive pest in the western hemisphere. Apis 16(7), University of Florida http://www.ifas.ufl.edu/~mts/apishtm/apis98/apjul98.htm#1


Autor: Keith S. Delaplane
Associate Professor of Entomology, The University of Georgia
Docent entomologie na univerzitě v Georgii v USA
Autor fotografií: Jeff Lotz

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů