S oddělky proti varroáze ?

To, že oddělky patří již neodmyslitelně k modernímu včelařskému provozu ví jistě každý. Sám používám oddělky k tzv. revitalizaci včelstev, resp. výměně matek ve svém provozu. Oddělky jsou tvořeny počátkem června v celém nástavku (1NN) a je do nich přidáván zavíčkovaný matečník. Po oplození matky jsou tyto používány k nápravě toho, co se mi v průběhu roku nepodařilo, část je převáděna do následujícího roku jako záložní včelstva.

Převážná část však slouží k již výše zmíněné výměně matek v měsíci září, event. počátkem října. Spojování v tuto dobu se provádí tzv. „NA OSTRO“ bez nejmenších problémů, či náznaků bojů mezi včelami. Základní podmínka však je, že včelstva jimž musí být ve stadiu klidu, tedy alespoň 14 dní po nakrmení. Pokud odkryjeme strůpek takovéhoto včelstva (u nástavkových úlů) včely musí tzv. „KROUŽKOVAT“- to znamená, že jsou již v podstatě v chomáči a dle toho se i chovají. To není problém, neboť v září již většinou krmí jen dobrodruh nebo lajdák. Dle mých zkušeností si včely vyberou z 60-80 % vždy matku mladou. Pokud se tak nestane, vím, že starší matka má pro včely větší atraktivitu a je také kvalitnější než ta nabízená v oddělku. Zajímavé je však zjištění, že takováto včelstva a zimující oddělky na mých stanovištích vykazují nižší spad roztočů. Tento poznatek jsem konzultoval s několika včelaři a také s jedním z našich nejvyspělejších chovatelů, pracovníkem PV Zubří ing. K. Čermákem. Ten mi k této problematice mj. napsal:
„Protože si vedu hodně všelijakých záznamů, mohl jsem spočítat průměr u letošních 9 oddělků a srovnat s normálními (staršími) 51 včelstvy: Takže průměr oddělků je 189 V.d../vč. (varroa destructor na včelstvo – pozn. redakce), průměr včelstev ostatních je 258 V.d../vč. Tedy nějaký rozdíl je, ale zase ne podstatný. Ovšem je to jen jeden rok, jedno místo …..“
K tomu je třeba ještě poznamenat to, že ing. Čermák do oddělků přidává oplozené matky. Přestávka v kladení, resp. doba, kdy se varroa může začít rozmnožovat na plodu je zde cca 10 dní. U oddělků kam je vkládán matečník je tato doba cca 20-30 dní.

I když na výše uvedené poznatky můžeme mít různé názory, zdá se, že právě přestávka v kladení dynamice rozvoje roztoče nepřispívá. Mohou zde však působit i jiné vlivy. Tuto zkušenost předávám s tím, že jsem si plně vědom toho, že není patentem na léčení proti varroáze, avšak může být kamínkem v hrázi, kterou se snažíme postavit tomuto zákeřnému nepříteli našich včelek.

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů