Otázky na ÚV ČSV

Další komentář ke sjezdové problematice si můžete přečíst v tomto článku. Autor dokonce pokládá několik otázek členům ÚV ČSV. Dočkáme se společně odpovědi na uvedené otázky?

?Delegáti jednali otevřeně, přitom racionálně
Za racionální a optimistické lze označit jednání VIII. sjezdu. I když delegáti vnímali v předsjezdovém období aktivity určitých jedinců směřující k rozbití Českého svazu včelařů maskované nálepkou kritiky, tyto snahy se v průběhu jednání nikterak neprojevily. Naopak, v diskusi jednoznačně zazněla podpora myšlence zachování jednotné včelařské organizace a bylo vysloveno nemálo podnětů, kterými se bude ústřední výbor v následujících týdnech zabývat. Je pravděpodobné, že přispějí k obohacení činnosti svazu. Podrobné informace o průběhu sjezdu přinese časopis Včelařství. Zatím se můžete seznámit se základními dokumenty sjezdu.? (přesná citace úvodního článku k VIII. Sjezdu ČSV uveřejněného na oficiálních stránkách internetu ČSV).

Vážení přátelé a přítelkyně,

výše uvedený článek mě nejenže vyděsil, ale i rozzlobil. Je po sjezdu a co se dočteme? Že snaha některých členů ČSV byla zbytečná, protože se nic nezmění. My jsme ti vyvolení (předsednictvo ústředního výboru, dále PÚV) a všichni kteří chtějí kritizovat nás nemohou ohrozit. Můžeme nadále lhát a pozměňovat fakta a vy nás stejně budete volit. Já osobně jsem jednal z členy PÚV, jmenovitě s panem Sojkou a s panem Peroutkou, na jednání byli přítomni i další členové PÚV. Arogance při jednání byla tak obrovská, že podobná prohlášení jsou z jejich strany na místě. To není ovšem podstatné, podstatné je to, že tito pánové nejenže opovrhují každou kritikou jejich špatné práce, ale na otázky které jsem jim položil, mi nechtějí odpovědět. Ptám se tedy proč? Proč neodpovídají na otázky, když nemají co skrývat? Záleží jim vůbec na nás obyčejných členech? Záleží jim na názorech členů? Ne, nezáleží. Jinak by nic takového nevzniklo. Nebylo by potřeba těchto článků. Mohli by jsme se zabývat důležitějšími věcmi a nedohadovat se, kdo koho uráží a osočuje. Na otázky kladené ohledně hospodaření a chodu ČSV nikdo neodpovídá. Když už nějaká odpověď přijde, je to buď odpověď vyhýbavá nebo je to lež. Vy nepřipouštíte kritiku a všechny, kteří Vás kritizují, označujete za rozvraceče a chytrolíny. Podle stanov mohou členové pokládat jakékoli otázky orgánům ČSV a oni na ně mají odpovídat. Proč by ale odpovídali? Vy plaťte příspěvky a mlčte. My si budeme dělat co chceme. Tak nějak zní odpověď. Pan Sojka ve svých článcích napadá kritiky tím, že lžou a snaží se očernit jejich úsilí. Ale jaké že to je to úsilí? 13 bodů programu mi zní jako by do dnešního dne nic pánové nedělali a teprve teď na to přišli.

Tímto Vás tedy vyzývám, odpovídejte na otázky členů. Když nechcete odpovídat mně, tak odpovězte všem. Dávám Vám prostor mi vyvrátit mé námitky a připomínky. Jste pro?

Otázky na PÚV ČSV :

  1. Jak je možné, že ve Včele Předboj a.s vznikla tak vysoká pohledávka (15.000.000 Kč) a proč tuto nikdo nevymáhal?
  2. Proč ČSV podalo návrh na konkurz Včely Předboj a.s?
  3. Proč PÚV ČSV nezveřejní důkazy o tom, kdo a jak způsobil škodu ve Včele Předboj a.s, když podle PÚV problém způsobili nynější vlastníci?
  4. Proč se kapitalizovala pohledávka Včely Předboj a.s, místo toho aby se vymáhala?
  5. Proč se kapitalizují (vyhazují) další pohledávky např. Včelpo s.r.o?
  6. Jak je to se svépomocným fondem, kdo kontroluje prostředky na účtech fondu a jaký je faktický stav? (výpis z účtu kde jsou prostředky uložené)
  7. Proč neumožníte členům ČSV kontrolu nad hospodařením (zřízení nezávislé komise)?


Roman Sára
člen ZO ČSV Nová Role

Článek byl odeslán do časopisu Včelařství, Včelařských novin a některých ZO, OV

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů