Jak jsem byl zvolen do okresního výboru ČSV

Struktura ČSV je poměrně komplikovaná a skládá se z několika stupňů. Úplně vespod pomyslné pyramidy se nacházejí základní organizace se svými výbory. Okresní organizace a jejich výbory se nacházejí ve druhém patře a úplně na špici potom ústřední výbor a vedení ČSV.

Minulý víkend jsem i já dostal důvěru a byl jsem zvolen členem okresního výboru ČSV. Nechci se touto skutečností v žádném případě chlubit, píši tento komentář z úplně jiného důvodu.

Mnoho let jsem členem základní organizace a prakticky již od samého počátku jsem členem i jejího výboru, kde zastávám funkci důvěrníka.

Před nedávnem postihla naši organizaci citelná ztráta. Navždy nás opustil skvělý člověk a včelař - pan Václav Hřebíček (viz např. článek "Chov matek pomocí společného oddělku"). Byl to také on, kdo zastupoval naši organizaci v okresním výboru ČSV. Po jeho odchodu bylo nutné zvolit nástupce, který by se této funkce ujal. Výbor se obrátil na mě, zda-li bych byl ochoten tuto práci vykonávat. Po několikadenním rozhodování jsem nakonec souhlasil.

Člen okresního výboru ČSV je funkce volená a je tedy nezbytné, aby o každém kandidátovi bylo řádně hlasováno. Volba se většinou koná na členské schůzi základní organizace. Na této schůzi jsem byl volen i já. Jak si myslíte, že hlasování dopadlo? Kolik z přítomných zvedlo pro tento návrh ruku? Nemusíte se trápit, byli to všichni přítomní. Přitom je jasné, že všichni přítomní mě nemohou znát a ani neznají. Jsem sice členem ZO již mnoho let, ale pochybuji, že mě všichni znají, že mají představu o mých názorech, že vůbec vědí k čemu ona okresní organizace vůbec je a jakým způsobem v ní budu pracovat. Ale zvedli ruce. Všichni.

Když se nad tím trošku zamyslíte a tento příklad extrapolujete, napadne vás, jak asi probíhá hlasování ve velké většině základních organizací. A nejen to. Velice pravděpodobně je to stejné i ve výkonných výborech a ústředí, sjezd nevyjímaje.

Důvod je asi ten, že málokdo je ochoten pracovat v těchto orgánech a když už někdo ochoten je, je lepší ho hned zvolit, co kdyby si to rozmyslel. Asi to není nejšťastnější přístup, ale zvolit se někdo musí.

Není divu, že většina funkcí je po mnoho let zastávána stejnými lidmi. Mnozí z nich pracují velmi dobře a obětavě pro ostatní a proto jsou také voleni, ale jsou i tací, kteří své postavení dokáží zneužívat a jsou stále voleni ze setrvačnosti a naivní důvěry.

Možná taky cítíte, že by se asi by se mělo v tomto systému něco změnit. Nemusí to být překotně a násilně. Zkusme spolu hledat nové cesty, jak by to šlo dělat. Jak zvýšit zájem členů o dění v ČSV, jak zatraktivnit ČSV pro ty nejmladší, jak zefektivnit servis svazu jeho členům atd.

Své návrhy, prosím, pište do diskuze pod článkem.

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů