Informace

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 485/2013

ze dne 24. května 2013,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedené účinné látky

(Text s významem pro EHP)

Číst dál...

Trochu podletního humoru

Jeden můj známý mi poslal obrázek, se kterým se musím s vámi podělit. V duchu nesmyslných nařízení celkem výstižné ...

  • vcela-brusel

 

Medové dřevo – 100 let včelaření v Žamberku

Zveme vás na Svátky dřeva do Žamberku!
Před sto lety vznikl v Žamberku včelařský spolek a od té doby se datuje organizované včelaření na žamberecku. Nejprve se konala schůze ustavujícího výboru, která byla 7. srpna 1912, na které byl zvolen předseda Dr. Jaroslav Zahrádka a jako zapisovatel pan Rudolf Drtina.

Číst dál...

Poslední články

Značení matek

Rok 2017

Odběr novinek

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt: