Jak se bude propagovat med?

Na základě informací o účasti ČR na projektu na propagaci medu v ČR Vám přinášíme výstřižek z nařízení Komise (ES) č. 1071/2005 ze dne 1. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu

Jak byla obeznámena včelařská veřejnost, existuje nová firma, která by se měla zabývat propagací medu. Bude žádáno až o tři miliony korun ročně. Co přesně obnáší tato činnost a jaké jsou podrobnosti je patrno z informací níže.


MED A VČELAŘSKÉ PRODUKTY

1. Celkový rozbor situace

Odvětví Společenství v oblasti medu a jakostních včelařských produktů, které má nárok jen na velmi malé podpory ze strany Společenství, musí čelit zvýšené konkurenci na světových trzích. V důsledku vysokých výrobních nákladů se situace ještě zhoršila.

Od roku 2001 je odvětví upraveno směrnicí Rady 2001/110/ES, podle které musí označení vytvářet spojitost mezi jakostí a původem. Programy, kterým je poskytována podpora, se musí převážně týkat medu a včelařských produktů ze Společenství s doplňujícími údaji o regionálním, územním a topografickém původu nebo o označeních o jakosti, které jsou schválené buď Společenstvím (CHOP, CHZO, ZTS nebo z "ekologického zemědělství") nebo členským státem.

2. Cíle

 • Informovat spotřebitele o rozmanitosti, organoleptických vlastnostech a podmínkách produkce včelařských produktů ze Společenství
 • Informovat spotřebitele o jakosti nefiltrovaného a nepasterizovaného medu ze Společenství
 • Pomoci spotřebitelům při pochopení označení medu ze Společenství a nabádat producenty k vytváření srozumitelnějších označení
 • Zaměřit spotřebu medu na jakostní produkty zdůrazněním jejich vysledovatelnosti

3. Cílové skupiny

 • Spotřebitelé, zejména osoby od 20 do 40 let
 • Starší osoby a děti
 • Osoby, které významně ovlivňují veřejné mínění

4. Hlavní sdělení

 • Informace o právních předpisech Společenství v oblasti bezpečnosti, hygieny produkce, certifikace jakosti a označování
 • Med je přírodní produkt založený na tradici a know-how, který umožňuje četné způsoby použití v moderní kuchyni.
 • Široká paleta medu různého zeměpisného a botanického původu z různých ročních období.
 • Rady o použití a výživové hodnotě
 • Na ochranu biologické rozmanitosti je nutné zajistit opylení.

5. Hlavní nástroje

 • Reklama ve všeobecném a odborném tisku (časopisy gastronomické a o životním stylu)
 • Internet, kino a jiné audiovizuální komunikační prostředky (televize, rozhlas)
 • Místa prodeje
 • Účast na výstavách a veletrzích
 • Reklama pro širokou veřejnost, organizace akcí v restauracích a stravovacích zařízeních
 • Informace ve školách (pokyny pro učitele, studenty v hotelových školách a školách zaměřených na stravování)

6. Délka a rozsah programů

Dvanáct až třicet šest měsíců, s předností pro programy, které stanoví pro každou fázi strategii a odůvodněné cíle.

7. Předběžný roční rozpočet pro odvětví

1 milion EUR.


pozn.: 1 milion ? je rozpočet v rámci EU.
?za autentické znění právních předpisů Evropské unie se považuje pouze znění zveřejněné v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie?

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů