Med - dobrý obchod?

Ano, obchodovat medem se vyplatí. To dobře ví ti, kteří se uplatňování této komodity na domácím, či cizím trhu věnují. Med doporučují ke konzumaci zdravým i nemocným lékaři i dietetikové. Aby med odpovídal jak kvalitou tak zejména z hlediska zdravotní nezávadnosti, na to dozírají orgány státního veterinárního dozoru.

Tento státní veterinární dozor se týká medu domácí produkce a pochopitelně i medů z dovozu. Naši včelaři jsou dobře organizováni a s veterináři velmi dobře spolupracují. Podle veterinárního zákona jsou povinni svá včelstva registrovat a na základě toho mohou inspektoři veterinárních správ kontrolovat, zda a jak konají všechna ozdravná opatření. Tudíž domácí produkce je pod kontrolou již v okamžiku vzniku. Navíc je med i kontrolován z hlediska obsahu cizorodých látek v rámci schváleného Plánu monitoringu cizorodých látek. Lze říci, že česká produkce je kvalitní a proto se také dobře uplatňuje na zahraničních trzích. Med se k nám však také dováží. Na základě vlastních poznatků, viz například loňské zachycení zárodků moru včelího plodu v některých dovozových medech i na základě poznatků dozorových orgánů Evropské unie přijala Státní veterinární správa ČR opatření, podle kterých se všechen dovážený med vyšetřuje nejen na zárodky moru včelího plodu, ale i na případný obsah léčiv. Nejnověji toto opatření rozšířil již 19. 3. 2003 Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy na průkaz možného falšování medu. Státní veterinární správa totiž zachytila signály, že může docházet k porušení medu například nepovoleným přehřátím nebo porušení medu škrobovými deriváty, popřípadě cukernými sirupy.

Tak například Státní veterinární ústav Olomouc zjistil do konce května, že mezi 16 vyšetřovanými vzorky nevyhovělo pět medů, z toho dva z dovozu. U dovozových byl zjištěn nepovolený obsah právě škrobových derivátů. Tyto zásilky nebyly uvedeny do tržní sítě a byly navráceny. Ostatní nevyhovující též nebyly uvolněny do tržní sítě. Dále Státní veterinární ústav Jihlava zjistil u dvou dovozových medů nepovolený obsah léčiv ? antibiotika sulfonamidu, a to z Číny a z Argentiny. I tyto zásilky byly pozastaveny a vráceny.

Tato zjištění potvrdily, že obezřetnost při veterinární kontrole dovozů jsou zcela na místě. Evropská unie zakazuje dovoz medu z Číny právě kvůli tomu, že obsahují rezidua léčiv. Naše republika jako kandidátská země nepostupuje takto striktně, nicméně jednak požaduje garance vystavené veterinární autoritou země původu a navíc ještě podrobuje dovozové medy vyšetření na obsah reziduí antibiotik, sulfonamidů a zárodků moru včelího plodu.

Naši zákazníci si mohou být jisti, že med v obchodech prochází přísnou veterinární kontrolou. Připomínám, že v případě, že jde o med dovozový nebo med směs medů, musí toto býtodpovídajícím způsobem uvedeno na etiketě.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů