Poslední šance na získání podpory pro včelaře z Jihočeského kraje

Jihočeský kraj v vypsal grantový program na podporu začínajících a evidovaných stávajících včelařů. V tomto programu lze získat podstatnou část finančních prostředků na nákup včelstev a včelařských pomůcek.Do 9.července 2007 mohou začínající a stávající včelaři, kteří mají včelstva umístěná na území Jihočeského kraje, požádat o dotaci z grantového programu na podporu začínajících a evidovaných stávajících včelařů.

Cílem tohoto grantového programu je podpořit zájem začínajících včelařů, ale i evidovaných stávajících včelařů jihočeského regionu, ke zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zlepšením opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách.

Rozsah podpory se pohybuje od 10.000,-Kč do 25.000,-Kč a činí maximálně 95% uznatelných nákladů. To znamená, že včelař se musí podílet na nákladech minimálně v 5%.

Postup čerpání finančních prostředků je následující:

 • Do 9.července 2007 se musí včelař vyplnit žádost a přihlásit se do projektu. (Žádost je ke stažení zde.)
 • Do 31.10.2007 realizuje nákup včelstev a včelařských pomůcek. Faktury a daňové doklady s pozdějším termínem nebudou uznány.
 • Do 30.11.2007 vypracuje závěrečnou grantovou zprávu včetně elektronické žádosti o platbu v programu EZOP. Veškeré náklady nutno doložit účtenkou či fakturou a kopií výpisu z účtu, dokladujícího zaplacení faktury.
 • Následuje proplacení poměrné části nákladů Jihočeským krajem.
Uznatelné jsou pouze následující náklady:
 • Pro začínající včelaře:
  • počet zakoupených včelstev a vybavení pro 3-5 včelstev, základní vybavení:
  • nákup 3-5 úlů nástavkových s oddělitelným dnem (umožňující jednoduchost a rychlost obsluhy a hlavně příp. léčení včelstev) - 1 ks cca 2 300,- Kč
  • nákup 3-5 včelstev (oddělků) - 1 ks á 1 000,- Kč
  • nákup ochranných obleků se závojem +ochranné rukavice - 1 ks cca 1 000,- Kč
  • nákup 4kg voskových mezistěn - cca 600,- Kč
  • nákup kuřáku včelařského - cca 400,- Kč
 • Pro stávající evidované včelaře:
  • nákup 3 - 5 úlů nástavkových s oddělitelným dnem (umožňující jednoduchost a rychlost obsluhy a hlavně příp. léčení včelstev) - 1 ks cca 2 300,- Kč
  • nákup inseminované matky - 1 ks 500,- Kč
  • nákup matky F1 - 1 ks 200,- Kč
  • nákup otevřeného matečníku -1 ks 30-40,-Kč
  • nákup vybíhajícího matečníku - 1 ks 60-70,- Kč
  • nákup oddělku s matkou na 5-ti rámkách - 500,-Kč
  • nákup oddělku s matkou ? nástavek - 1 000,- Kč
Podrobnější informace naleznete přímo na stránce tohoto grantového projektu.

Tento program není financován ze strukturálních fondů na podporu zemědělství Evropské unie, ale přímo z rozpočtu Odboru životního prostředí úřadu Jihočeského kraje.


Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů