Anketa k někerým činnostem Českého svazu včelařů

Milí čtenáři!
Redakce VN se neustále snaží podávat aktuální informace z oblasti chovu včel a také ze života ČSV. Z Vašich ohlasů je zřejmé, že ankety, které uveřejňujeme, jsou pro Vás velice přitažlivé a zajímavé.

Ve Vašich článcích a i diskusích k nim se objevuje spousta inspirujících matriálů. Nechtěli bychom, aby takovéto podněty, nápady, návrhy na zlepšení i stále otevřené otázky zapadly opět v zapomnění. Proto jsme sestavili další, tentokrát trochu širší, anketu. Možná bude naším společným příspěvkem k tomu, abychom se všichni znovu zastavili a s chladnou hlavou zjistili názor na věci, které ve vášni předsjezdových manévrů nebyly vyslyšeny. Třeba to bude nejen zajímavé pro Vás, naše čtenáře, ale snad to bude i dobrá informace pro naše funkcionáře ZO, okresů a především zástupce ve vedení Svazu. Vždyť jako i v minulých dnech, kdy jsme volili naše zástupce do obecních a městských zastupitelstev a některé senátory, platí i nyní asi dvojnásobně: ?Hlas lidu, hlas boží.?

Otázky v anketě:

  1. Souhlasíte s tím, aby se včelařům nad 150 včelstev snížily členské příspěvky (nebo tak v tom smyslu)?
  2. Považujete za správné,aby členové do ÚV byli voleni okresními konferencemi přímo?
  3. Myslíte si, že je správné, aby každý region měl svého zástupce v předsednictvu ÚV a byl volen shromážděním zástupců okresů (tedy opět přímo)?
  4. Myslíte si, že by volby od OK výše měly probíhat vždy jen tajně?
  5. Myslíte si, že by předseda Svazu měl být volen na sjezdu na základě předchozího obhájení svého programu ve své ZO, okrese vždy tajně a z více kandidátů?
  6. Souhlasíte s tím, aby o závažných návrzích v ÚV (čestné členství, návrhy na státní vyznamenání apod.) bylo rozhodováno vždy jen tajně?
  7. Myslíte si, že by Svaz měl podnikat?
  8. Měla by být pravidelně prováděna kontrola (audit třeba každé 2 roky) Svazu a organizací, kde je Svaz zřizovatelem?

 

Pokud se chcete této ankety zúčastnit nebo se chcete podívat na průběžný stav hlasování, můžete tak učinit na této stránce.

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů