Protest

Do naší redakce jsme dostali dopis určený vedení ČSV a redakci časopisu Včelařství, konkrétně Mgr. Sojkovi a Mgr. Prokešovi s žádostí o jeho zveřejnění. Protože nemůžeme autorovi zaručit, že dopis vyjde v nezměněné podobě v časopise Včelařství, zveřejňujeme jej tedy i na stránkách Včelařských novin.

Vážení pánové,

jako člen ČSV nesouhlasím s otiskováním primitivní politické agitace, kterou spatřuji v otištění článku "Včely jsou mi vzorem" v 6/2006 Včelařství, které je odborným měsíčníkem pro členy. Takové jednání je evidentně nekultivované a politicky naivní.

Do odborného časopisu politická agitace zásadně nepatří a ve prospěch pouze jediné strany již vůbec ne.

Doba otištění před volbami prohlubuje podezření z nevhodného ovlivňování průběhublízkých voleb. Nevím proč je nutné glorifikovat zásluhy pouze jedné strany, doufám, že to nebude pokračovat i blábolením o jiných politicích. Podobné kampaně známe z neblahých dob minulých a věřím, že se naši funkcionáři na tuto dobu nerozpomněli.

Článek je nezajímavý,obsahově prázdný, otázky jsou formulovány slaboduše na úrovni bulváru a odpovědi úrovni otázek odpovídají. Již samotný název je servilní a má vytvořit zdání, že premiér po několika měsících je tak pracovitý jako včely. Z odpovědí je zřejmé, že o včelách dotazovaný neví nic a je tedy otázka proč toto nic má být sdělováno odborným čtenářům. Kouzlo nechtěného spatřuji i v nepochopení pí.Bubílkové šéfredaktorem, ona to totiž myslela ironicky a p.Prokeš to pochopil jako nadějnou jistotu v budoucí velikost politika a za tepla si běžel ohřát svoji novinářskou zastydlost.

To, že svoji práci bere na lehkou váhu příliš nečte ani korektury, velmi zajímavého diskutabilního a proto jistě ostře sledovaného příspěvku lze postřehnout v textu Ing.Smělého kde cituji: "Ekonomický přínos z 1 včelstva před zdaněním...7.000-510.000 Kč" konec citace.

Uvedený údaj je evidentní pitomost, které se Ing. Smělý jistě nedopustil, ale šéfredaktor zřejmě nečte to co tiskne anebo ničemu včelařskému nerozumí.

Ptám se co dělá slovutná redakční rada jak hlídá nezávislost a odbornou úroveň časopisu?

Redakční rada je amatérské sdružení nebo placení profesionálové? Jak byla ustanovena?

Má nějakou koncepci a pokud ano proč o ní nevíme?

Otázek kolem časopisu je jistě daleko více a bylo by záslužné na jeho stránkách začít otevřenou diskusi. Žádám o zveřejnění mého názoru a odpovědí.

S pozdravem
Ing. Jan Luxembur

Poznámka: dopis uveřejňujeme v nezměněné podobě.

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů