Mor včelího plodu na Hodonínsku

Nedávno byl opět potvrzen výskyt moru včelího plodu Na Hodonínsku. Zeptali jsme se na Krajské veterinární správě na další informace.

Od 1.1.2005 do dnešního dne bylo zjištěno a úředně potvrzeno na okrese Hodonín 17 ohnisek nákazy a další případy podezření z nákazy jsou v šetření. Většina těchto ohnisek již byla likvidována, nicméně mimořádná veterinární opatření nebyla doposud zrušena.

Na okres Břeclav jsou za totéž období úředně potvrzena 3 ohniska nákazy a došetřuje se několik případů podezření především v okolí obcí Klobouky u Brna, Diváky a Mikulov.

Většina již potvrzených ohnisek i podezření je zjištěna v obcích , kde se nákaza vyskytla již v minulém roce nebo i před několika roky (např. Mikulčice). Jak uvedl MVDr. Pantůček z Krajské veterinární správy pro jihomoravský kraj, lze důvodně předpokládat, že při klinických prohlídkách nebyly odhaleny všechny případy onemocnění moru včelíého plodu. Nelze ani vyloučit neznalost nebo podcenění příznaků, či dokonce zamlčení ze strany včelařů.

V závěru roku 2004 a v tomto roce byla nově zařazena metoda diagnostiky Paenibacillus larvae (mor včelího plodu) vyšetřením směsných vzorků měli. Tato metoda umožní odhalit i případy moru včelího plodu, které nejsou při klinických prohlídkách zjistitelné v předstihu 1 až dva roky.

Stanoviště na kterých byl zjištěn pozitivní nález se došetřují a odebírá se úřední vzorek k dalšímu vyšetření. Teprve v případě pozitivního nálezu v úředním vzorku a současném zjištění klinických příznaků se vydává mimořádná veterinární opatření k tlumení nákazy, včetně likvidace včelstev.

Nákazová situace je jistě velmi vážná, opatření k účinné likvidaci nákazy velmi složitá a náročná. I proto ji KVS řeší v úzké spolupráci s VÚVč v Dole a okresními a místními organizacemi ČSV.

Vyhlášku o mimořádných veterinárních opatřeních, včetně uvedení všech ohnisek nákazy, vám přinášíme ke stažení ve dvou formátech:

 • formát MS Word
 • formát Acrobat Reader

 • Ohniska a ochranná pásma uvedená ve vyhlášce shrnují situaci k datu jejího vydání i ohniska zjištěná v období jednoho roku před datem jejího vydání. Pro jednotlivá ohniska nákazy jsou vydávána mimořádná veterinární opatření.

  Poslední články

  Značení matek

  Rok 2024

  Odběr novinek

  Tagy

  Inzerce

    


  Včelařské noviny
  internetový včelařský portál

  ISSN 1214-5734

   

  Kontakt:


  Zásady zpracování osobních údajů