Proč nejsou čeští včelaři v Bruselu?

Ve slovenském Včelári číslo 4 je článek o demonstraci maďarských, německých, francouzských, řeckých a lucemburských včelařů. Již 16.12.2004 tito včelaři navštívili poslance parlamentu Evropské unie a požadovali po nich pomoc pro včelařství v celé EU.

Každý týden jsou z Maďarska vypravovány speciální autobusy se stále novými a novými demonstranty, kteří bojují za lepší podmínky včelařství v EU. Tomuto konkrétnímu činu, kterým maďarští a ostatní evropští včelaři zahájili tlak na poslance Evropského parlamentu, předcházelo v říjnu 2004 jednání významných evropských včelařů a předsedů státních včelařských organizací z několika evropských států.

Potud holá fakta. Hlavní snahou je vytvoření určité ochrany evropského trhu s medem, aby se pomocí různých ochranářských opatření (přísnější kvalitativní požadavky na med, vyšší dovozní cla, apod.) podařilo v Evropě udržet vyšší nákupní cenu tuzemských medů. Při jednání s poslanci parlamentu Evropské unie zaznělo z úst poslanců, že pokud mají včelaři opravdový zájem své požadavky prosadit, je potřebné oslovit všechny včelaře v celé EU a spolu demonstrovat v Bruselu. Čím více státních vlajek bude na včelařských demonstracích v Bruselu vlát a čím početnější tyto demonstrace budou, tím snadněji se budou zájmy včelařů prosazovat v Evropském parlamentu.

A co na to český včelař? Bohužel dodnes nic neví o připravované velmi nízké výkupní ceně, natož aby slyšel o nějakých včelařských demonstracích v Bruselu, kterých by se měl on sám aktivně zúčastnit. Po přečtení několika čísel zpět časopisu Včelařství čtenář nabude dojmu, že v ČR je vše v nejlepším pořádku a že se v nové výkupní sezóně dočká opět slušného zpeněžení svých přebytků, jak tomu poslední roky bylo. Ani komerční včelaři nic neví a přitom včelaření nedělají z pouhé záliby, ale hlavně za účelem výdělku. Na jejich valné hromadě z 2.4.2005 to vypadalo, jako by bylo včelařství v naprostém pořádku. Z úst tajemníka ČSV pana Peroutky, který měl přednášku o dotačních titulech z Operačního programu Rozvoje venkova každý nabyl dojmu, že nyní je nejvhodnější chvíle k rozvoji podnikání v oboru včelařství, protože stát hodlá formou dotací ne malou měrou přispět na zlepšení produkce medu u prvovýrobců. Tyto dotace ale neřeší podstatu věci a tou je nízká cena medu pod výrobními náklady včelaře.Žádná informace o katastrofální situaci s výkupem a odbytem medu ale nezazněla. K čemu jsou ale dotace do oboru jehož základy stojí nad propastí a který je ekonomicky prodělečný za současné situace? Další přednášející Ladislav Špaček z firmy Český med s.r.o. chtěl přítomné seznámit s nepříjemnou realitou současných světových cen a s realitou odbytu českého medu, o který není zájem pro jeho vysokou cenu, ale pro pobouření a nevoli některých členů z vedení komerčních včelařů svou přednášku nemohl dokončit.

Kde hledat vinu nezapojení českého včelaře do již několik měsíců trvajících protestů? Je to absolutní neinformovanost českého včelaře. V tomto směru naprosto selhal svazový časopis, který namísto toho, aby s demonstracemi českých včelařů pomáhal a organizoval, vědomě zamlčoval jemu známé informace.

ČSV stále prosazuje jedinou cestu českého včelařství a to je prodej českého medu pouze od včelaře přes ulici zákazníkovi. Jiné cesty ho nezajímají a proto vše, co činí, je podřízeno tomuto cíli. Prvotní je pro současný ČSV malovčelař s malým počtem včelstev. Tento včelař nemá problémy s prodejem své produkce přes ulici, tento včelař nemá problémy s veterinárními a hygienickými požadavky, protože o něm příslušné úřady neví, tento včelař nemá ambice kandidovat do funkcí v ČSV, tento včelař nežádá žádné změny v řízení a vedení ČSV, tento včelař snadno zaplatí své členské příspěvky stanovené podle počtu včelstev a tento včelař nakonec velmi ocení, že státní dotaci, o kterou by jinak musel složitě žádat na úřadech snadno dostane přes ČSV. Na druhé straně je určitě méně početná skupina větších včelařů, kteří ale v základních organizacích odvádějí nejvíce potřebnou každodenní mravenčí práci,včelaři, kteří odvádějí svazu vysoké členské příspěvky podle počtu včelstev, včelaři, kteří musí již část své produkce prodat specializovaným výkupním firmám, nebo med balit, čímž musí splňovat přísné veterinární a hygienické požadavky, včelaři, kteří potřebují být přesně informovaní o stavu v jejich oboru, aby se sami mohli kvalifikovaně rozhodnout, zda dále včelařit ve velkém či ne.

To jsou důvody, proč dodnes sedí český včelař doma v klidu, zatímco jeho maďarský kolega demonstruje v Bruselu, proč zpracovatelé a obchodníci v roce 2003 založili vlastní zájmové sdružení SVOZM, proč v roce 2004 vznikl nový časopis Moderní včelař.

Doufejme, že současné vedení svazu tuto filozofii změní tak, že začne komunikovat s různými zájmovými sdruženími, že začne lépe informovat své včelaře v časopise Včelařství, že změní přístup k velkým včelařům, kteří jsou tahouny českého včelařství. Potom bude možné, že bude český včelař včas informován o nastupující krizi, že spolu s dalšími zájmovými sdruženími včas upozorní příslušné instituce o nastupující krizi a začne včas řešit tuto krizi všemu jemu dostupnými prostředky, jako jsou včelařské demonstrace v Bruselu.

Protože změnit myšlení a jednání ČSV nelze ihned, ale postupnými kroky a protože pro záchranu českého a evropského včelařství je potřeba konat hned, vyzýváme tímto všechny základní organizace ČSV a sekci komerčních včelařů, aby i oni se aktivně přidali na stranu demonstrujících včelařů v Bruselu, aby i oni sepsaly své obavy o osud českého včelařství a co nejrychleji o tom informovali příslušné úřady, jako je vedení ČSV, Ministerstvo Zemědělství, Státní veterinární správa a Parlament Evropské unie, kde má česká republika své poslance.

Sdružení výrobců, obchodníků a zpracovatelů medu
V Praze 21.4.2005

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů