Klub Včelařských novin

V tomto našem malém redakčním příspěvku vás chceme seznámit s novou částí Včelařských novin, kterou jsme právě uvedli do provozu. Touto novinkou je Klub přátel Včelařských novin.

Pojďme se nejdříve trochu ohlédnout do historie.
Včelařské noviny byly uvedeny do provozu dne 10.7.2003 po bouřlivé diskuzi na emailové Včelařské konferenci jako internetový časopis, který se měl pokusit nabídnout včelařům i široké veřejnosti především odborné i populárnější články se včelařskou tematikou a tak posloužit nejen včelařům, ale i propagovat včelařství a včelí produky veřejnosti. Tou dobou existoval v České republice pouze jediný časopis Včelařství, vydávaný Českým včelařským svazem, a to pouze jen pro své členy a v tištěné podobě. Myšlenka elektronického časopisu vzbudila mezi diskutujícími ve Včelařské konferenci velký ohlas. Vzhldem k tomu, že svaz ani redakce Včelařství nejevili v té době o tento druh přiblížení informací včelařům a veřejnosti zájem, vznikly spontánně Včelařské noviny, které se chtěly pokusit pokrýt zájem včelařů o informace na internetu.

Stránky byly nejprve umístěné na serveru, který nabízí zdarma umístění webových stránek (tzv. webhosting). Bohužel po nějaké době byly stránky přesunuty na jiný podobný server, protože se vzrůstající návštěvností nastaly problémy s dostupností stránek. Na tomto serveru Včelařské noviny fungovaly až do prosince 2003. Webhostingové služby, které jsou nabízeny zdarma však mají mnohá omezení, nucenou reklamou začínaje a omezením dostupnosti konče. Proto od ledna 2004 již Včelařské noviny vstupují do prostoru českého internetu se svojí novou vlastní doménou www.vcelarskenoviny.cz. Stránky se přesunuly na komerční pacený prostor, u kterého se zdálo, že hranice jeho omezení jsou nepřekonatelně daleko. Na tomto serveru jsou Včelařské noviny umístěné doposud. V tomto období jsme také obdrželi ISSN, což je číslo, které je přidělované publikačním subjektům. Zkráceně řečeno, stali jsme se opravdovým časopisem.

Od svého zrodu prošly Včelařské noviny řadou úprav a doplnění. Dnes již nejsou pouze studnicí odborných včelařských článků, ale také nabízejí řadu dalších služeb, např. inzerci, fotogalerii, diskuze k článkům, včelařký slovník a další. To se pochopitelně projevilo rostoucím zájmem nejen včelařské veřejnosti o tyto stránky. Pozvolna stoupá návštevnost tohoto elektorinckého časopisu a to až tak, že se dnes řadíme mezi prvních 30 serverů českého internetu s chovatelskou tematikou (odpozorováno z měření na serveru Toplist.cz. V současné době je sledování pozastaveno). To nás však zavazuje ještě k většímu úsilí o zvyšování kvality Včelařských novin a to jak po stránce odborné, tak i obsahové.

Našim cílem je, aby se Včelařské noviny staly pro vás jednoduchým a přehledným včelařským portálem českého internetu, což znamená být nejenom zdrojem odborných informací a dalších služeb, ale také kvalitním rozcestníkem ve spleti elektronických informací.

Na stránkách Včelařských novin byl také vyčleněn prostor pro reklamu jiných serverů a to opět z důvodu zvýšení povědomí o Včelařských novinách. Jedná se o tak zvaný výměnný reklamní systém. Funguje to tak, že když máme na stránkách reklamy jiných serverů, nabízí oni zase naši reklamu na nejrůznějších stránkách českého internetu.

Se stále se zvětšujícím zájmem o Včelařské noviny, který nás samozřejmě velice těší a ukazuje mimo jiné na to, že práce redakce, autorů a všech spolupracovníků Včelařských novin není zbytečná, se odráží v návštěvnosti stránek. Koncem minulého roku jsme dosáhli limitů přenosu dat, které jsme měli zaplaceny u provozovatele webového prostoru, na kterém se Včelařské noviny dodnes nacházejí. To má však za následek velké zdražení pronajatého prostoru na serveru, kde se Včelařské noviny nacházejí.

Pokud Včelařské noviny čtete a myslíte si, že jsou dobré a užitečné, a měli by jste možnost přispět libovolnou částkou na provoz Včelařských novin, staňte se členem Klubu příznivců VN. Více informací se dočtete zde.

Včelařské noviny jsou a i nadále zůstanou neziskovým projektem mezi včelaři, který si klade za cíl přinášet informace a odborné články z oblasti včelařství, informovat o různých včelařských akcích, poskytnout včelařům prostor pro odborné tematické diskuze a nabídnout různé další služby jako je inzerce, včelařský slovník ap. Zaměřujeme se také na popularizaci včelařství a včelích produktů mezi širší veřejností.

Případné dary od čtenářů prostřednictvím Klubu příznivců VN použijeme výhradně na provoz serveru. V žádném případě se nehodláme obohacovat na váš účet. Přispět není nutné pouze finančně, uvítáme jakoukoli pomoc nebo nápad. Uvítali bychom také, kdyby byl mezi vámi někdo, kdo by mohl poskytnout prostor pro naše stránky.

Věříme, že se nám společnými silami podaří vytvořit silný a stabilní včelařský portál internetu.

 

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů