Víceúčelová madla

Často používaná jednoduchá dřevěná madla k nástavkům se mi neosvědčila. Pokusil jsem se tedy navrhnout víceúčelová madla, která budou jednoduchá na výrobu, spolehlivá a vysoce odolná proti nepříznivým vlivům počasí.Výroba víceúčelových madel, určených především pro nástavky, je jednoduchá. Klade však vyšší nároky na ohýbání.

K výrobě madel budete potřebovat kousek pozinkovaného plechu (o rozměrech minimálně 170 x 55 mm), trochu barvy na povrchovou úpravu a čtyři vruty k upevnění madla k nástavku.

Z nářadí je nezbytné mít pracovní stůl se svěrákem, kladívko, nůžky na plech, vrtačku a potřeby na orýsování. Je vhodné mít také pomocný kousek železa pro ohýbání a důlčík.

Ještě než se pustíte do výroby, je dobré si vytisknout šablonu na obyčejný kancelářský papír v měřítku 1:1 a zkusit si ji poskládat. Pro využití v dílně je vhodné pak šablonu vytisknout na tvrdou čtvrtku. Šablona je zobrazena na obr. 1. Stáhnout si ji můžete také ve formátu vhodném pro tisk (Adobe Acrobat Reader - PDF) zde.

Šablona

Obr. 1 - Šablona na výrobu madla

Nejdříve si za pomocí šablony, vytisknuté nejlépe na tvrdou čtvrtku (tlustá čára značí obrysy madla), přeneste tvar madla na pozinkovaný plech, viz. obr. 2 a obr. 3. Podle ní výrobek obstřihněte. V místě šipek opatrně prostřihněte pouze po tlusté plné obrysové čáře. Je možné si nejdříve místa, kde se setkávají střihy nůžek nebo právě tam, kde se provádí prostřižení, odvrtat malým vrtáčkem. Stříhání (viz. obr. 4) i ohýbání je potom mnohem snadnější.

Postup výroby madla   Postup výroby madla
Obr. 2 - Přiložení šablony na pozinkovaný plech   Obr. 3 - Orýsování
     

Orýsované madlo se vystřihne nůžkami na plech (viz obr. 4). Vystřižený polotovar je vidět na obr. 5. Je důležité nezapomenou prostřihnout plech ve směru šipek.

Postup výroby madla   Postup výroby madla
Obr. 4 - Stříhání   Obr. 5 - Vystřižený polotovar
     

Nyní je na řadě ohýbání. Nejdříve se provede ohyb dlouhé podélné části (horní část šablony viz. obr. 1). Pro ohýbání je vhodné použít kousek plochého železa, viz obr. 6. Do pravého úhlu se ohyb dorovná kladivem, viz obr. 7. Údery vedeme na okraj plechu, aby vznikl ohyb s co možná největším rádiusem. Důvodem je větší pevnost a i komfort pro držení madla v ruce (aby se plech nezařezával do dlaní).

Postup výroby madla   Postup výroby madla
Obr. 6 - Ohýbání s pomocným plochým železem - ze svěráku vystupuje jen horní malá část polotovaru.   Obr. 7 - Ohýbání
     

Výsledek ohýbání, po vyjmutí ze svěráku, je zobrazen na obr 8. Na obr. 9 je zobrazeno doohnutí místa za které se madlo drží.

Postup výroby madla   Postup výroby madla
Obr. 8 - Výsledek ohýbání   Obr. 9 - Dokončení ohýbání
     

V konečné fázi tohoto ohybu bude madlo vypadat jako na obr. 10. Dále následuje provedení bočního ohybu. Polotovar se upne do svěráku jak je tomu na obr. 11.

Postup výroby madla   Postup výroby madla
Obr. 10 - Výsledek ohýbání   Obr. 11 - Boční ohyb
     

Provede se ohyb do pravého úhlu, viz. obr. 12. Stejná operace se provede i na druhé straně. Výsledek je vidět na obr. 13.

Postup výroby madla   Postup výroby madla
Obr. 12 - Boční ohyb   Obr. 13 - Výsledek ohnutí bočních stěn
     

Nyní je nutné ohnout boční patky pro připevnění na úl. Polotovar se upne do svěráku tak, jak je zachyceno na obr. 14. a provede se ohyb opět do pravého úhlu, viz. obr.15.

Postup výroby madla   Postup výroby madla
Obr. 14 - Ohyb úchytné strany - uchycení do svěráku   Obr. 15 - Ohyb úchytné strany
     

Naprosto stejná operace se provede i na druhé straně viz. obr. 16 - 19.

Postup výroby madla   Postup výroby madla
Obr. 16 - Ohyb úchytné strany - uchycení do svěráku   Obr. 17 - Ohyb úchytné strany
     
Postup výroby madla   Postup výroby madla
Obr. 18 - Ohyb úchytné strany   Obr. 19 - Ohyb úchytné strany - výsledek
     

Poslední ohýbací operací je přihnutí vrchní úchytné lišty. Na obr. 20 je vidět její upnutí do svěráku a na obr. 21 je zachycena těsně po ohnutí. Pozor, zde nejde o ohyb o 90o.

Postup výroby madla   Postup výroby madla
Obr. 20 - Ohyb úchytné strany   Obr. 21 - Ohyb vrchní úchytné strany - výsledek
     

Po dokončení ohýbání je výsledek zobrazen na obr. 22. Zbývá již jen vyrazit důlky (obr. 23) a vyvrtat dírky pro vruty na uchycení (obr. 24). Výsledný výrobek je zobrazen na obr. 25.

Postup výroby madla   Postup výroby madla
Obr. 22 - Výrobek po dokončení ohýbání   Obr. 23 - Důlkování
     
Postup výroby madla   Postup výroby madla
Obr. 24 - Vrtání   Obr. 25 - Finální výrobek bez povrchové úpravy.
     

Posledním krokem je povrchová úprava a namontování na nástavky nebo všude tam, kde by se madla dala použít.

Pokud si nejde jisti postupem při ohýbání, můžete se podívat na tříminutovou ukázku ve formátu MOV, kde je výroba zachycena. Soubor o velikosti necelých 10MB si můžete spustit nebo stáhnout zde.

Poslední úpravou pro náročnější může být prosazení otvorů na vruty se zapuštěnou hlavou. Názornou ukázku prosazení otvorů si můžete také spustit nebo stáhnout ve formátu MOV zde. Velikost souboru je 2,2MB.

Instalovaná madla si lze prohlédnout na následujících obrázcích.

Ukázka výrobků a použití   Ukázka výrobků a použití
     
     
Ukázka výrobků a použití   Ukázka výrobků a použití
     
     
Ukázka výrobků a použití    
     
     

Výroba dvou madel bez povrchové úpravy trvá přibližně 15 minut. Čím více jich děláte najednou, tím je výroba efektivnější. Doba života je prakticky neomezená. Pokud se rozhodnete zkusit výrobu, nezbývá než vám popřát, ať vám madla slouží!

 

Poslední články

Značení matek

Rok 2017

Odběr novinek

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt: